Изграждат единен център за видеонаблюдение и превенция на пътните нарушения

Изграждат единен център за видеонаблюдение и превенция на пътните нарушения

Изграждат единен център за видеонаблюдение и превенция на пътните нарушения

Правителството стартира открита обществена поръчка за предоставяне на единна и комплексна услуга, включваща изграждането и функционирането на система от стационарни и стационарно преносими установки за контрол на скоростните режими и на единен център за обработка на нарушенията за скорост, видеонаблюдение и превенция на нарушенията по Закона за движението по пътищата.

Изграждането на системата и на единния център са залегнали в Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата (2011-2020 г.).

Целите, които ще се постигнат с тях, са повишаване нивото на автоматизация на контролната дейност и намаляване броя на загиналите по пътищата от 88 на 61 на един милион граждани в рамките на следващия петгодишен период; усъвършенстване на контрола по спазването на правилата за движение по време и място в съответствие с аварийността и потенциално опасните участъци и интервали; подобряване превенцията за спазването на скоростните режими за движение във и извън населените места, намаляване броя на пътните инциденти.

Реализирането на проекта ще осигури автоматизирано регистриране и централизирана електронна обработка на нарушенията по пътната мрежа; рязко намаляване влиянието на субективния фактор при регистриране и обработка на нарушенията и премахване на условията за корупционни практики; многократно съкращаване на времето за обработка на електронните фишове и на наказателните постановления; ефективно управление и контрол на трафика, събиране и анализ за информацията за преминалите автомобили.

Средствата, необходими за осигуряване на разплащанията по договора с избрания изпълнител на обществената поръчка, ще бъдат осигурени от Фонда за безопасност на движението.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ