Какво трябва да знаят учениците за предстоящите матури

Какво трябва да знаят учениците за предстоящите матури

Какво трябва да знаят учениците за предстоящите матури

На 20 май е националното външно оценяване по Български език и литература (БЕЛ) на учениците от 7 клас, както и матурата на дванадесетокласниците по същия предмет.

Матурата по БЕЛ за зрелостници тази година ще се проведе следния регламент - 41 задачи - 40 тестови задачи с максимален брой точки 70 и задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.

Матурата по български ще е на 17 май с продължителност 4 астрономически часа.

В деня на всеки изпит зрелостникът трябва:

 • Да се яви в сградата, в която ще полага ДЗИ, с документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС) и със служебната бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;
 • Да заеме определеното му работно място 15 минути преди началото на изпита;
 • Да предаде на квесторите изключените си мобилни телефони;
 • Да носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят;
 • Да не напуска изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит.   

Всеки зрелостник получава изпитен комплект, който съдържа: лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори. Баркодовете, намиращи се на идентификационната бланка, на листа за отговори и на всяка страница от свитъка за свободните отговори, са уникални и поредни, чрез тях се гарантира еднозначното съответствие между всички компоненти на изпитния комплект, поради което не трябва да се разделят.

Всеки зрелостник получава и копие на изпитния вариант за съответния изпит, като има право да работи върху теста, но е задължително да отбелязва верните отговори САМО върху листа за отговори и върху свитъка за свободните отговори.

В различните изпитни варианти има три вида въпроси/задачи:

1. Въпроси от затворен тип с дадени възможни отговори, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи трябва да се отбелязват с черен  химикал в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Верният отговор се отбелязва със знака Х в кръгчето с буквата на съответния отговор.

Ако след това ученикът прецени, че първоначалният отговор не е верен и иска да го поправи, трябва да запълни кръгчето с грешния отговор и да отбележи с Х  буквата на друг отговор, който приема за верен. За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е отбелязана със знака Х.

2. Задачи със свободен отговор.

Отговорите на тези задачи се отбелязват в свитъка за свободните отговори. Трябва да се четат внимателно инструкциите! Срещу номера и главната буква на съответната задача/на съответното подусловие се записва верният отговор.

3. Задача за създаване на текст (БЕЛ, чужд език, история и цивилизация, география и икономика, цикъл „Философия“).

Изпитите на седмокласниците ще се проведат също на 20 май по български език и литература. Началото на изпита е в 10:00 часа.

Експертите от Министерството на образованието и науката припомнят:

1. Преди започване на изпита учениците трябва:

 • да се явят в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща училището за явяване на съответния приемен изпит;
 • да заемат определените им места не по-късно от 9:45 часа;
 • да предадат на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;
 • да носят и да ползват за изпита: син цвят химикалка; по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;
 • под контрола на квесторите да отделят идентификационната бланка от листа за отговори, да я попълнят и да я поставят в малкото пликче, без да го залепват.

2. По време на изпита учениците:

 • пишат със син цвят химикалка, чертаят с черен молив;
 • не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;
 • не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;
 • не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;
 • не може да напускат изпитната зала
  - по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;
  - след изтичане на времето за работа върху модула Национално външно оценяване (НВО), ако ще работят по допълнителния модул;
 • получават изпитните материали и листове за чернова, като започват работа след обявяване на началния час от квестора;
 • имат право да нанасят означения, да правят изчисления по задачите в тестовете;
 • прочитат внимателно първата страница на тестовете, която е инструкция за работа с теста;
 • внимават при попълването на отговорите в листа за отговори – на правилното място и с правилното означение (Х);
 • може да се откажат от вече означен верен отговор, като запълнят съответната буква и зачертаят със знака Х друг отговор;
 • след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО, поставят листа за отговори в средния по големина хартиен плик и го запечатват, след което го поставят в големия хартиен плик, без да го запечатват;
 • изслушват един път текста за преразказ по БЕЛ;
 • получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите; тези 15 минути се включват в общото време – 90 минути, за работа по втория модул;
 • по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки.

3. След приключване на изпита учениците:

 • на работното си място, след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, поставят бланката в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик;  заедно със свитъка за допълнителния модул (ако е работено по него), с черновата и с вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО;
 • след това залепват и големия плик, предават го на квестора заедно с теста, с неизползвания свитък за допълнителния модул и с неизползваните листове за чернова (ако има такива) и се подписват в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

На днешната дата, 7 декември. Рождениците днес
Какво можем да научим от сагата около Сам Алтман за лоялността на работно място
Цитат на деня
"Пирогов" завежда колективен иск срещу министър Хинков, шефът на болницата поиска проверка от Прокуратурата
Времето: Валежите продължават, в масивите от Западна България ще се образува нова снежна покривка
Yum! Brands купува над 200 ресторанта на EG Group в Обединеното кралство и Ирландия
Републиканците в Сената на САЩ блокираха нова финансова помощ за Украйна и Израел
Терзиев: Крайният срок да имаме председател на Столичния общински съвет е 12 декември