Режат месечните помощи за деца на малолетни родители

Режат месечните помощи за деца на малолетни родители

Режат месечните помощи за деца на малолетни родители

Промени, насърчаващи отговорното родителство приеха днес на първо четене депутатите. Те са предложени от Министерски съвет като изменения в Закона за семейните помощи за деца.

Една от тях предвижда да се прекратява плащането на месечни помощи за деца на малолетни и непълнолетни родители няма да получават месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование.

Целта на корекциите в сегашното законодателство е всъщност е да се ограничат зачестяващите в последно време случаи, в които „деца раждат деца”.

В мотивите на законопроекта е записано, че те се налагат заради необходимостта от подобряване на ефективността и целенасочеността на семейното подпомагане, както и по-голяма социална справедливост при предоставяне на семейни помощи.

Все пак промените предвиждат  ако непълнолетният родител продължава да посещава редовно училище, да има право на еднократна помощ за дете в размер, съответстващ на размера на прекратената помощ.

Законът обаче ще изисква тези еднократни помощи да бъдат връщани в случай, че до навършване на 2-годишна възраст на детето, то бъде настанено за отглеждане извън семейството, поради виновно поведение на родителя или лицето, което го отглежда.

Нов момент е и въвеждането на по-висок интензитет на подпомагане до трето дете като помощите при раждане на първо, второ и трето дете ще са по-високи от сумите за четвърто и следващо.

Родителите, които не полагат грижи за децата си, не използват помощите по предназначение или не оказват съдействие при прилагане на мерки за закрила по смисъла на Закона за закрила на детето, пък ще получават помощи в натура – термин, с който се заменя досегашното понятие „социални инвестиции”.

Рестриктивни промени са заложени и при изплащането на еднократната помощ на майките-студентки, която е в размер на 2880 лева. Тя ще се дава на две равни части, като майките трябва да са записани редовна форма на обучение към датата на раждане на детето, да не са осигурени и да не получават обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване.

"Разпоредбата за майките студентки трябва да се прилага преди новата академична година, а останалите текстове ще бъдат предвидени в закона за държавния бюджет за 2016 г.", обясни вицепремиерът Ивайло Калфин.

Той първи обърна внимание преди месеци върху съществуващата лоша практика майките да се записват един семестър, да вземат помощта и повече "да не стъпят в университета".

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ