УНИЦЕФ: Всяко четвърто дете в България живее в бедност

УНИЦЕФ: Всяко четвърто дете в България живее в бедност

УНИЦЕФ: Всяко четвърто дете в България живее в бедност

Всяко четвърто дете в България живее в бедност. Това сочат данните на Детския фонд на ООН УНИЦЕФ от най-новия доклад на тема "Детската бедност в условията на благоденствие", които бяха публикувани днес. Страната ни е намалила наполовина дела на децата, живеещи в тежки материални лишения – от 42% през 2015 година до 19,2 на сто през 2022 г., но той все още остава много по-висок от средния за Европейския съюз, който е 8,4%.

Повече от 1 на 5 деца живее в бедност в 40 от най-богатите страни в света, сочат данните от доклада. Той представя най-актуалната сравнима картина на бедността сред децата в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейския съюз и анализира правителствените политики за подпомагане на доходите, насочени към семействата с деца.

Данните показват, че въпреки общото намаляване на бедността с близо 8% в 40 държави между 2014 г. и 2021 г., все още има над 69 милиона деца, които живеят в домакинства с доходи по-ниски от 60% от средния национален доход.

В България детската бедност е намаляла с 8,3% между 2014 г. и 2021 г., но остава една от най-високите в Съюза - 26,1%, Полша и Словения се справят най-добре с намаляването на детската бедност, се казва в доклада, цитиран от БНР.

Някои от най-богатите държави обаче изостават. Сред тях са Франция, Исландия, Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство, при които е отчетено рязко покачване на детската бедност. Според доклада, в някои държави човек, който е роден в беден район, има вероятност да живее осем до девет години по-малко от човек, роден в богат район.

За изкореняването на детската бедност, УНИЦЕФ призовава правителствата да предприемат редица мерки, сред които разширяване на социалната закрила за децата, включително помощите за деца и семейните помощи за подпомагане доходите на домакинствата. България прие амбициозна национална цел за намаляване на броя на децата, живеещи в риск от бедност и социално изключване, със 197 000 до 2030 г.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ