Град от бъдещето

Град от бъдещето

Град от бъдещето

В основата на интелигентните решения за по-добро качество на живот са данните

Институтът GATE* е първият център за върхови постижения в  областта на големите данни и изкуствения интелект в Източна Европа. Той е финансиран по Европейската програма „Хоризонт 2020“ и Оперативна на програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Институтът е съвместна инициатива между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Технологичния университет „Чалмърс“ и Индустриални технологии „Чалмърс“, Швеция. В основата му е поставена идеята да подпомогне създаване на интелигентно общество, управлявано от данните. GATE съдейства за дигиталната трансформация, като използва възможностите на цифровите технологии за големи данни и изкуствен интелект и ускорява прилагането им в обществото. Центърът извършва проучвания и създава иновации в четири приложни области: Градове на бъдещето, Цифрово здравеопазване, Умна индустрия и Интелигентно правителство.

Дигиталният двойник

В приложната област Градове на бъдещето GATE се фокусира върху създаването на т.нар. „цифров двойник“ на града и пространство за данни като допълващи се технологии и модели за иновации. Те подпомагат интелигентното споделяне на информация, симулациите и вземането на основани на данни решения за проблемите на града като  качество на въздуха, градско планиране, енергийна ефективност, инфраструктура, транспорт и логистика, мобилност и др.

Пространствата за данни улесняват компаниите и организациите да управляват техните активи от данни по суверенен начин. Те осигуряват сигурна и запазваща поверителността инфраструктура за интегриране, достъп, обработка, използване и споделяне на данни. Пространството на данни изгражда партньорства между участниците в него: доставчици, потребители и медиатори на данни. Собствениците на информация имат контрол върху това кой има достъп до техните данни, за каква цел  и при какви условия те могат да бъдат използвани. Международната асоциация за пространства от данни (International Data Spaces Association – IDSA) предоставя референтна архитектура и официален стандарт за изграждането им.

Фокус на дейностите

Институтът GATE e хъб на IDSA и катализатор на националните усилия за използване и споделяне на данни както в индустриални, така и в обществени области. IDSA и GATE предприемат мисия за създаване на бъдеще за глобална цифрова икономика, базирана на пространства за данни – изграждане на сигурна, суверенна система за споделяне им, в която всички участници могат да използват потенциала на своите данни. GATE е двигател за създаване на общност с участие на бизнеса, публичната и градската администрация и среда за инкубация и ускоряване на иновации, базирани на споделяне и използване на данни на национално и регионално ниво. Институтът улеснява внедряването на IDS технологиите чрез предоставяне на техническа експертиза, свързана с IDS архитектурата и внедряване на компоненти за реализиране на индустриални и публични пространства за данни.

GATE изгражда пространство за споделяне на данни и осигуряването им като услуга с приложение в градовете. То ще подпомогне развитието на проекта за създаване на цифров градски двойник на София. Данните са ключ към вземането на информирани решения, ценен ресурс за иновации и развитие и предпоставка за изработване на интелигентни стратегии за развитието на града. Интегрирането на публични и частни данни, както и такива на гражданите за състоянието на околната среда, мобилността, строителството, енергийната ефективност и др., е от решаващо значение за постигането на устойчиви градове.

Създаването на пространство за данни и прилагането на технологиите за създаване на цифрови двойници позволяват да се анализират по иновативен начин замърсяването на въздуха, използването на енергията и природните ресурси и предприемането на адекватни мерки за подобряване на градската инфраструктура и мобилността. Например „цифровият двойник“ осигурява симулиране на „сценарии какво-ако“, като например какъв би бил ефектът от замърсяването на въздуха върху заобикалящата среда и здравето на гражданите или как да се планира градската среда, за да стане градът по-достъпен за гражданите и като цяло по-добро място за живеене.

***

*GATE

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) е създаден през 2019 г. като съвместна инициатива между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Технологичния университет „Чалмърс“, Швеция. GATE провежда приложни изследвания, развива иновации и предлага образование в областта на големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителството, индустрията и предприемачите. Институтът изгражда професионалисти и създава нови възможности за бизнес и обществено въздействие в България и Европа. Той предлага модерна инфраструктура, включваща високотехнологична сграда с 3 лаборатории за иновации и GATE платформа за големи данни, осигуряваща демонстриране, експериментиране и тестване на нови технологии и решения.

Веселина Николова. Материалът е част от първия брой на специалното издание на списание „Мениджър“ – Tech Connect. Може да бъде намерен в дистрибуторската мрежа, както и онлайн в мобилното приложение ZinZin.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ