Държавата пласира дълг за 50 млн. лв.

Държавата пласира дълг за 50 млн. лв.

Министерството на финансите преотвори емисията 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирана на 4 февруари 2015 г., с падеж 4 февруари 2020 година. На проведения  аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 50 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 1,28%.

Общият размер на подадените поръчки достигна 115,25 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,31. Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 120 базисни пункта.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес към аукциона, като най-голямо количество ДЦК придобиха банките - 80,40%, следвани от пенсионните фондове със 7,60%, гаранционни и договорни фондове със 7,00% и застрахователните компании с 5%.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ