Максималният осигурителен доход скача до 3 000 лв.

Максималният осигурителен доход скача до 3 000 лв.

През следващите три години максималният осигурителен доход ще се повишава плавно и ще достигне 3 000 лв. през 2017 г. В момента таванът на осигурителния доход е 2 400 лв., за догодина се очаква да бъде 2 600, а през 2016 г. - 2 800 лв. Това е записано в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., която правителството прие днес.

Целта на средносрочната бюджетна прогноза е да представи визията на правителството за финансово обезпечаване постигането на основните цели и изпълнението на мерките, заложени в програмата „Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Република България”.

 Придържайки се към националните приоритети от правителствената програма, прогнозата осигурява условия за постигане на дългосрочен икономически растеж, като политиката на правителството ще продължи да бъде насочена към подобряване на бизнес средата, повишаване на заетостта, ограничаване на безработицата и намаляване на административната тежест.

Разработената бюджетна прогноза съдържа допусканията за развитието на националната и световната икономика, включително макроикономически сценарии, описание на приоритетите на политиките на правителството, информация за последната отчетна година, за текущата година и прогнозата за основни бюджетни показатели за следващите три години. Определят се и таваните на разходите по отделни първостепенни разпоредители с бюджет и на бюджетните взаимоотношения за следващите три години.

Предвижданата в средносрочен период благоразумна фискална политика на намаляване на бюджетния дефицит с умерени стъпки е израз на управленската воля за спазване на фискалната и бюджетна дисциплина. Заложената фискална позиция за периода 2015-2017 г. е дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 1,5% от БВП за 2015 г., 1,1% от БВП за 2016 г. и 0,9% от БВП за 2017 г. Общото ниво на приходите по КФП за периода 2015-2017 г. се предвижда да бъде в рамките на 37-38% от БВП, като разходите по КФП за 2015 г. са на ниво от 39,6% от БВП, а за 2016 г. и 2017 г. са съответно 38,3% от БВП и 37,9% от БВП с цел осигуряване на постепенно намаляване на дефицита в средносрочен план.

Приоритет на социалната политика през следващите три години е повишаване на жизненото равнище на населението.

По отношение на мерките на пазара на труда ще продължат да действат активното подпомагане за намирането на работа, особено на групите в неравностойно положение. Ще продължи действието и на европрограмата „Гаранция за младежта” и съответно подпомагане наемането на младежи, завършили наскоро университет и без практически опит.

По отношение на пенсионната политика ще продължи осъвременяването на пенсиите чрез прилагането на „швейцарското правило”. В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. се предвижда заделянето на резерв за социални мерки в размер на 100 млн. лв. за обезпечаване на допълнителни великденски и коледни добавки към пенсиите.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ