ЕЦБ: Банките в еврозоната не отделят достатъчно внимание на климатичния риск

ЕЦБ: Банките в еврозоната не отделят достатъчно внимание на климатичния риск

ЕЦБ: Банките в еврозоната не отделят достатъчно внимание на климатичния риск

Резултатите от първия стрес тест на Европейската централна банка за климатичния риск показват, че повечето банки не включват в достатъчна степен климатичните изменения във вътрешните си модели за риска, пише Си Ен Би Си.

Според ЕЦБ банките от еврозоната рискуват кредитни и пазарни загуби от най-малко 70 млрд. евро през тази година при климатични аномалии.

„Банките от еврозоната трябва спешно да увеличат усилията си за измерване и управление на климатичния риск, като запълнят текущите пропуски в данните и възприемат добри практики, които вече присъстват в сектора“, каза Андреа Енрия, председател на Надзорния съвет на ЕЦБ.

Общо 104 банки участваха в теста, който е първият по рода си, посочиха от централната банка. Тестът включва три модула – собствените способности на банките да се справят с климатичните шокове, зависимостта им от сектори с високи въглеродни емисии и тяхното представяне при различни сценарии в рамките на няколко времеви хоризонта.

Резултатите от първия модул установиха, че приблизително 60% от банките все още нямат рамка за стрес тестване на климатичния риск.

Според ЕЦБ само 20% считат климатичния риск за променлива, когато отпускат заеми.

Що се отнася до зависимостта на банките от секторите, отделящи въглеродни емисии, ЕЦБ каза, че като цяло почти две трети от приходите на банките от нефинансови корпоративни клиенти произтичат от индустрии с интензивни емисии на парникови газове.

В много случаи докладът установява, че „финансираните емисии“ на банките идват от малък брой големи контрагенти, което увеличава тяхната експозиция към сектори с интензивно отделяне на емисии.

В рамките на третия модул резултатите бяха ограничени до 41 банки под пряк надзор. Този модул изисква от кредиторите да прогнозират загуби при екстремни метеорологични явления и различни сценарии на преход. От резултатите тук става ясно, че евентуален внезапен скок на цените на въглеродните емисии през настоящата година, в съчетание с климатични аномалии като наводнения и суши, биха довели до загуби от най-малко 70 милиарда евро за най-големите банки в еврозоната.

ЕЦБ обаче отбеляза, че дори тези резултати „значително подценяват действителния риск, свързан с климата“, тъй като отразяват само част от действителната опасност. Това се дължи отчасти на недостига на налични данни.

„Това упражнение е важен крайъгълен камък по пътя ни да направим нашата финансова система по-устойчива на климатичния риск“, каза Франк Елдерсон, заместник-председател на Надзорния съвет на ЕЦБ. „Очакваме банките да предприемат решителни действия и да разработят стабилни рамки за климатични стрес тестове в краткосрочен до средносрочен план“, добави той.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ