Един милиард дигитални възможности

Един милиард дигитални възможности

Един милиард дигитални възможности

Бъдещето на финансовите институции е в дигиталното им съществуване, без да се губи връзката с клиента, в предлагането на услуги, които пестят време и ресурси, както и в следването на концепцията за социално отговорно зелено банкиране, насочено към намаляване на разходи и устойчиво развитие.

Съвременните дигитални модели кодират нов начин на общуване между потребители и финансови организации. Банките имат все по-нарастващо онлайн присъствие от клиентска гледна точка, но не всички са изцяло фокусирани върху автоматизиране на вътрешните процеси, с които да повишат качеството и нивото на крайния продукт.

Отговаряйки на все по-големите изисквания за цифровизация и на нуждите на потребителите, Bigbank* e първата изцяло дигитална банка в България, чиито клиенти могат да направят абсолютно всичко, без да напускат домовете си. Основана през 1992 г. в Тарту, Естония, Bigbank e от най-бързо развиващите се европейски дигитални банки. Тя стъпва официално на българския пазар през 2021 г., като освен в Естония оперира и в Литва, Латвия, Финландия и Швеция. Дейността ù е насочена към бизнес и индивидуални клиенти спрямо пазара, на който работи, и предлага финансови решения под формата на трансгранични услуги и в Германия, Нидерландия и Австрия.

Основната дейност на банката е отпускане на потребителски кредити на физически лица, както и предлагане на срочни депозити, предпочитан избор за пестене на пари в България. Тяхната добавена стойност се внася от сигурността, предвидимостта на допълнителната доходност и обезпечението, което Фондът за гарантиране на банковите влогове осигурява. В края на март 2022 г. Bigbank надхвърли 1 млрд. евро в депозитни сметки. Според Мартин Лянтс, председател на Управителния съвет на Bigbank Group, причина за това е прогресивното нарастване на бизнес обемите на банката през последните години във всички страни, в които тя функционира.

Bigbank България не разполага с физически офиси за клиенти, тъй като целият процес протича изцяло дигитално от кандидатстване до идентификация и подписване на договор. Локалният екип на банката се стреми да подобри ежедневието на своите клиенти чрез използване на лесни и достъпни финансови услуги и работи за постоянното им усъвършенстване. Основен фокус се поставя върху развиване на системи и модернизиране на продукти на база текущо състояние на пазара и клиентско потребление. За да бъдат постигани желаните резултати, Bigbank се основава на натрупаното експертно знание от изминалите 30 години и богатия бизнес опит в различни европейски държави.

Когато говорим за дигитализация и оптимизиране на онлайн процеси, Естония е лидер в област­та. Близо 99% от обществените дейности в страната могат да бъдат извършени напълно дистанционно без необходимост от физическо присъствие или контакт. България също предлага добър източник на бази данни, които подпомагат цифровизираните процеси на банките.

Основните предизвикателства пред дигитализацията на банковата индустрия остават насърчаването на по-възрастното поколение към използване на дигитални услуги и повишаване на общата финансова грамотност на клиентите.

***

*Bigbank (www.bigbank.bg) е естонска дигитална банка, предоставяща индивидуални и бизнес заеми и депозити, със седалище в Талин, Естония. Bigbank има клонове в Латвия, Литва, Финландия, България и Швеция и предлага своите продукти като трансгранични услуги в Австрия, Германия и Холандия.

Елисавета Билярска. Текстът е публикуван в бр. 6/22 на сп. "Мениджър"

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ