С поправки в закон: Обезпечават правото на защита на членове на УС на БНБ при предсрочно освобождаване

С поправки в закон: Обезпечават правото на защита на членове на УС на БНБ при предсрочно освобождаване

С поправки в закон: Обезпечават правото на защита на членове на УС на БНБ при предсрочно освобождаване

Да се обезпечи правото на защита на членовете на Управителния съвет на БНБ, освен управителя, в случай на предсрочно освобождаване. Обезпечаване на това право на защита е свързано и с преодоляване на правни несъответствия, отчетени в Доклада за конвергенция на Европейската централна банка (ЕЦБ) за 2022 г., както и в предходни доклади и отразяване на изискванията на законодателството на Европейския съюз (ЕС) към регулаторната рамка за БНБ. Това предвижда проект за промени в Закона за Българската народна банка (БНБ ), публикуван в портала за консултации на Министерския съвет. 

Според сега действащата правна рамка само управителя на БНБ има възможност да отнесе решението за предсрочно прекратяване на правомощията му за разглеждане пред Съда на Европейските общности. По отношение на останалите членове на Управителния съвет на БНБ, тъй като актовете на Народното събрание, съответно на президента на България подлежат единствено на контрол за конституционосъобразност, не се предвижда възможност за съдебен контрол на актовете за предсрочно освобождаване,, посочват вносиителите на проекта .

С предложените промени се предлага да бъде предвидена процедура, съгласно която основанието за предсрочно освобождаване на подуправител или друг член на Управителния съвет, с изключение на управителя, да се установява с решение на УС на БНБ, прието по определен от него ред. Предлага се с решението на Управителния съвет на БНБ да се спира изпълнението на правомощията на члена на Управителния съвет на БНБ, чието освобождаване се предлага. 

Според предложените промени в законопроекта решението на Управителния съвет на БНБ подлежи на оспорване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок. Върховният административен съд пък  се произнася в 14-дневен срок от постъпване на жалбата с решение, което е окончателно.

С приемането на предложените изменения ще се гарантира от една страна правото на защита на членовете на Управителния съвет на БНБ, освен управителя, и от друга - тяхната независимост, като се предвиди те да имат достъп до ефикасни правни средства за защита и възможност за съдебен контрол за законосъобразност на основанията в процедурата за тяхното предсрочно освобождаване, се посочва в мотивите на вносителите  на законопроекта. 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ