Спестяванията на домакинствата и фирмите надхвърлиха 110 млрд. лв.

Спестяванията на домакинствата и фирмите надхвърлиха 110 млрд. лв.

Спестяванията на домакинствата и фирмите надхвърлиха 110 млрд. лв.

Спестяванията на домакинствата и фирмите достигнаха до 110,315 млрд. лв. в края на август. Депозитите на неправителствения сектор нараснаха с 10,9% на годишна база и вече представляват 71,4 на сто от БВП, съобщиха от Българската народна банка.

Още в края на миналата година спестяванията на неправителствения сектор надминаха психологическата граница от 100 млрд. лв.

Кредитите на домакинствата и бизнеса възлизат на 77,847 млрд. лв. в края на август и съставляват 50,4% от БВП. Те нарастват с 13,9% спрямо същия период на миналата година.

И спестяванията, и заемите ускоряват темповете на растеж през август спрямо юли, като депозитите отново изпреварват кредитите. Тогава те са нараснали съответно с 10,3 и 13,00, сочи справка на БНБ.  

Депозитите на нефинансовите предприятия възлизат на 37,919 млрд. лв. към края на август 2022 г., като отбелязват 21.3% ръст спрямо година по-рано.

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 12.5% на годишна база и в края на август достигат 3,672 млрд. лв.

Депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД) записаха нов исторически рекорд на годишна база, увеличавайки се със 7,3% и достигайки 68,724 млрд. лв.

Кредитите на нефинансовите предприятия нарастват с 12,1% до 40,113 млрд. лв. в края на август.

Кредитите за домакинствата са за 31,984 млрд. лв., като увеличението на годишна база е с 15.1 на сто. Ипотечните кредити възлизат на 15,581 млрд. лв. и с 18%, а потребителските кредити са за 14,769 млрд. лв., като увеличението на годишна база е с 13,5 на сто.

Други кредити растат  с 1% до 394 млн. лева.

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 10,6% на годишна база през август 2022 г. и в края на месеца са 430,6 млн. лева.

Кредитите на финансовите предприятия са 5,749 млрд. лв., като отчитат ръст от 20,7 на сто през август 2022-а спрямо август 2021 г.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ