Средствата, управлявани от застрахователните дружества, възлизат на 8,476 млрд. лева

Средствата, управлявани от застрахователните дружества, възлизат на 8,476 млрд. лева

Средствата, управлявани от застрахователните дружества, възлизат на 8,476 млрд. лева

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност, които осъществяват дейност в България, възлизат на 8.476 млрд. лв. към края на декември 2019 година, съобщи БНБ. Техният размер се увеличава с 831.6 млн. лв. (10.9%) в сравнение с края на декември 2018 г. (7.645 млрд. лв.) и със 79 млн. лв. (0.9%) спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. (8.397 млрд. лева).

Размер и структура на активите

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 327.2 млн. лв. (15.2%) – от 2.153 млрд. лв. към края на декември 2018 г. до 2.480 млрд. лв. към края на същия месец на 2019 година. Спрямо края на септември 2019 г. (2.428 млрд. лв.) те се увеличават с 51.8 млн. лв. (2.1%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на декември 2019 г. е 29.3% при 28.2% към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. и 28.9% в края на септември 2019 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане4, се увеличават с 504.3 млн. лв. (9.2%) – от 5.492 млрд. лв. към края на декември 2018 г. до 5.997 млрд. лв. към края на същия месец на 2019 г. и с 27.2 млн. лв. (0.5%) спрямо края на септември 2019 г. (5.969 млрд. лева). Към края на декември 2019 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 70.7% при 71.8% в края на четвъртото тримесечие на 2018 г. и 71.1% към края на септември 2019 година. 

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2019 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база нарастват с 479.7 млн. лв. (12.8%) до 4.231 млрд. лева. Спрямо края на декември 2018 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават със 173.9 млн. лв. (16.5%) до 1.226 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват с 81.3 млн. лв. (9.4%) до 945.3 млн.лв., а депозитите намаляват с 24 млн. лв. (3.6%) до 640.7 млн. лева.

В края на четвъртото тримесечие на 2019 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 49.9% при 49.1% към края на същото тримесечие на 2018 г., на акциите и другите форми на собственост – 14.5% при 13.8% към края на декември 2018 г., на вземанията от застрахователни операции – 11.2% при 11.3% към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. и на депозитите – 7.6% при 8.7% към края на декември 2018 година. 

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, преобладават активите в левове, като към края на декември 2019 г. относителният им дял от общия размер на активите е 41.1% при 42.5% към края на четвъртото тримесечие на 2018 година. Активите в евро са 34.6% при 31.3% към края на декември 2018 година. Към края на четвъртото тримесечие на 2019 г. активите в щатски долари са 3.5% при 3.9% към края на декември 2018 г., а в други валути – 20.8% при 22.4% към края на декември 2018 година. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ