Дигиталните бизнес решения на ОББ подпомагат оптималното управление на парични потоци

Дигиталните бизнес решения на ОББ подпомагат оптималното управление на парични потоци

Дигиталните бизнес решения на ОББ подпомагат оптималното управление на парични потоци

Банковият сектор е изключително динамичен и изискванията, както на физическите, така и на бизнес клиентите към гъвкавост, сигурност, персонално обслужване и възможност за пестене на време и усилия, стават все по-водещи при избора на банка. Пандемията и навлизането на нови технологии засилиха тези процеси. Фокусът на ОББ, част от белгийската KBC Груп, е да развива и предоставя на своите бизнес клиенти гъвкави и достъпни дигитални услуги, за да управляват своите парични потоци и бизнес процеси самостоятелно и през предпочитан от тях канал, без да зависят от физическите контакти със служители на банката.

Бизнес клиентите, използващи ОББ Онлайн, например, могат да получат информация за всички активни потребители директно в банкирането и да регулират достъпите им, -  да нареждат плащания от удобни за тях локация и време. От началото на 2022 г. клиентите на ОББ също могат бързо и лесно да подписват през мобилния си телефон документи, които са създали в ОББ Онлайн. Подписването в ОББ Мобайл става чрез лицево разпознаване/пръстов отпечатък или ПИН. Иновациите целят устойчиво развитие и осигуряване на услуги, отговарящи на все по-взискателните очаквания на клиентите по отношение на удобство, преживяване и сигурност.

API интеграция с ERP/счетоводни/ системи на компаниите

От 1-ви март бизнес клиентите на ОББ имат възможност да интегрират техните ERP (счетоводни системи) с тези на банката. Услугата ОББ Интеграция чрез API автоматизира и оптимизира процесите по управление на парични средства, като предоставя възможност на тези бизнес клиенти, които ползват счетоводен, управленски или други вид софтуер да го интегрират с банковите системи при високи нива на сигурност и стандартизация.

В процеса на разработването на Интеграцията чрез API ОББ въвлече свои бизнес клиенти за своевременна обратна връзка и тестове на междинните и крайни резултати. Непрекъснатото сътрудничество с тяхгарантира, че ОББ Интеграцията чрез API предвижда в максимална степен потребностите на компаниите и бизнес процесите в тях.

Базирана на водеща технология, ОББ Интеграция чрез API позволява автоматично и структурирано да се извлича информация в реално време по сметките на компаниите, както и да се зарежда директно в тяхната ERP/Счетоводна система. Процесите са напълно автоматизирани, дават детайлна информация за баланса и движение по сметки в реално време, както и позволява автоматизиране на графици по нареждания в национална и чужда валута.

Високата ефективност и оптимизирането на процесите в една вече интегрирана счетоводна система увеличават продуктивността на персонала и значително редуцират грешки и пропуски, като позволява управлението на достъпи и делегиране на права, спрямо нуждите на компаниятаи служебните задължения на служителя.

Опитът на клиентите, използващи вече ОББ Интеграцията чрез API показва, че автоматизацията оптимизира работния процес, като спестява най-малко 1 час на ден на техните служители. Още през първия месец на функциониране на услугата има отчетени над 20 000 заявки, гарантирани чрез изключително високото ниво на сигурност на връзка на системите.

[[{"fid":"392459","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":false,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":916,"width":1535,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Сред останалите дигитални предложения на ОББ за бизнес клиентите са онлайн  базираните платформи: ОББ Дигитален порталОББ портал Търговско финансиране и ОББ Търговски клуб. Всички те отговарят на различни потребности на бизнес сегмента: ОББ Дигитален портал, например, дава възможност за заявяване на ежедневни бизнес продукти и услуги, подписани с КЕП, изцяло дистанционно, без посещения в офисите на банката. Чрез ОББ портал Търговско финансиране клиентите могат да подават нареждания, отново онлайн, подписани с КЕП, за продукти на Търговско финансиране, в удобни за тях време и локация през сигурен канал.

ОББ Търговски клуб, от своя страна, дава възможност на добрите бизнес клиенти на банката да достъпват полезна пазарна и търговска информация по страни и региони и да открият потенциални международни търговски партньори сред  клиентите на другите банки, включени в глобалната инициатива Trade Club Alliance. Уникалната бизнес възможност, част от разнообразието от дигитални продукти на ОББ е още един пример, че банковите услуги вече не са единствено финансово базирани, за лидерите на пазара, те са динамични, комплексни и с висока добавена стойност.

Интензивността в комуникацията и трансформацията в нуждите и поведението на бизнес клиентите на ОББ, подкрепени от позитивната им обратна връзка, са в основата на постоянното развитие на дигиталните решения на банката  и надграждането им с нови функционалности. Целта е да се постигне комбинация от решения, които отговарят на нуждите на бизнеса от банкови и дори небанкови услуги с едно модерно, дигитално клиентско изживяване, което може да бъде достъпено през различни сигурни и автоматизирани канали.

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ