Българският работник се труди главно в частния сектор, в сферата на услугите

Българският работник се труди главно в частния сектор, в сферата на услугите

3,205 млн. са работещите в България през третото тримесечие на 2018 г. От тях 1,712 млн. са мъже и 1,493 млн. - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53,3%, като при мъжете този дял е 59,4%, а при жените – 47,8%.

През третото тримесечие на 2018 г. 2,007 млн. души, или 62,6% от всички заети, работят в сектора на услугите, 974,1 хил. (30,4%) работят в индустрията и 224,7 хил. (7%) - в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3,6% (116,5 хил.) са работодатели, 7,3% (233,1 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88,3% (2,832 млн.) - наети лица и 0,7% (23,9 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2,15 млн. (75,9%) работят в частния сектор, а 681,7 хил. (24,1%) - в обществения.

С временна работа са 139,5 хил., или 4,9% от наетите лица.

Безработица

През третото тримесечие на 2018 г. броят на безработните лица е 168,3 хил., от които 97,2 хил. (57,7%) са мъже и 71,1 хил. (42.3%) - жени. Коефициентът на безработица е 5% и в сравнение с третото тримесечие на 2017 г. намалява с 0,8 процентни пункта. Коефициентът на безработица за мъжете е 5,4%, а за жените – 4,5%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

От всички безработни лица 13,7% са с висше образование, 49,2% - със средно и 37,1% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно: 2,3% за висше образование, 4,3% за средно образование и 14% за основно и по-ниско образование.

През третото тримесечие на 2018 г. продължително безработни (от една или повече години) са 105,2 хил., или 62,5% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3,1% - 3,4% за мъжете и 2,8% за жените.

От общия брой на безработните лица 33 хил., или 19,6%, търсят първа работа.

През третото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 8,2% - с 1,7 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. При мъжете коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) е 8,8%, а при жените – 7,2%, като за посочения период намалява съответно с 1,5 и 2,2 процентни пункта.

Ключови думи

Коментари
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ