Fitch потвърди кредитния рейтинг BBB на България, но ревизира надолу неговата перспектива

Fitch потвърди кредитния рейтинг BBB на България, но ревизира надолу неговата перспектива

Fitch потвърди кредитния рейтинг BBB на България, но ревизира надолу неговата перспектива

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг BBB на България, но ревизира надолу перспективата пред него от „положителна“ на „стабилна“, заради влошаването на фискалните и икономическите параметри на страната.

От Fitch прогнозират свиване на българската икономика с 5,1% през 2020 г., последвано от ръст от 4,2% през следващата година. Преди кризата с коронавируса от агенцията очакваха БВП на страната ни да се повиши с 3,2% през 2020 г.

Fitch очакват бюджетното салдо за 2020 г. да се влоши под влиянието на икономическия спад и фискалните стимули в отговор на пандемията. След четири години, в които бяха отчетени излишъци, България вероятно ще дефицит по номиналното и първичното  салдо от 2,8% и 3,6% от БВП.

България отчете фискален излишък от  4 млрд. лв. (1,2% от БВП) през първото тримесечие на 2020 година, насърчен от стабилното събиране на приходи. Очаква се фискалният отговор на правителството да достигне до 4,5 млрд. лв. (3,9% от прогнозирания БВП за 2020 г.), от които директната подкрепа за бюджета ще бъде в размер на 1,5 млрд. лева за мерки за подпомагане на здравния сектор и заетостта.

В отговор на кризата с коронавируса парламентът на България одобри увеличаване на лимита на държавния дълг от 2,2 млрд. лева на 10 млрд. лева. От Fitch очакват българският държавен дълг да достигне 28,5% от БВП през 2020 г., (през 2019 г. българският държавен дълг е бил 20,4% от БВП). От агенцията очакватблагоразумната фискална политика с устойчиво управление на дълга да продължи.

Според Fitch кредитния рейтинг на България може да бъде повишен, ако бъде постигнат напредък в процеса на присъединяване на страната ни към Еврозоната, подобряване на потенциала за растеж на икономиката, стабилно подобрение във външните баланси и фискалната позиция. До смъкване на рейтинга може да се стигне, ако изведено продължително нарастване в публичния дълг предизвикано от фискално разхлабване, появата на външни дисбаланси и/или влошаване на външната конкурентоспособност.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ