Най-много разрешителни за строеж на жилищни сгради - в Пловдив

Най-много разрешителни за строеж на жилищни сгради - в Пловдив

През второто тримесечие на 2017 г. местните администрации у нас са издали разрешителни за строеж на 1647 жилищни сгради.

Сградите са с 5815 жилища в тях и 781 456 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Издадени са разрешителни и за строеж на 40 административни сгради/офиси със 74 019 кв. м РЗП, както и на 1968 други сгради с 948 262 кв. м РЗП.

Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 50.7%, жилищата в тях - с 23.9%, а общата им застроена площ - с 31.3%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради са повече с 37.9%, докато тяхната РЗП намалява с 4.2%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване със 72.5%, а при общата им застроена площ - със 17.1%.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 35.4%, жилищата в тях - с 31.0%, а разгънатата им застроена площ е повече с 29.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други видове сгради бележи ръст съответно от 8.1 и 71.9%, а нарастването на тяхната РЗП е респективно с 224.7 и 87.8%. 

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 245, София (столица) - 207, София - 136, и Бургас - 133.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1869, Пловдив - 1 411, Варна - 432, и Бургас - 387.

През второто тримесечие на 2017 г. броят на започнатите административни и други видове сгради се увеличава съответно с 56.3 и 177.6%. Същевременно общата застроена площ на административните сгради намалява с 86.8%, докато РЗП на другите сгради нараства със 174.7%.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 53.2%, жилищата в тях - с 29.8%, а разгънатата им застроена площ - с 25.6%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 8.7%, но тяхната РЗП намалява с 89.9%. Започнатите други видове сгради бележат ръст от 122.9%, а разгънатата им обща застроена площ е повече със 177.1%. 

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 230 жилищни, 6 административни и 146 други сгради; Стара Загора - 84 жилищни, 3 административни и 200 други сгради; София - 101 жилищни и 175 други сгради; Бургас - 118 жилищни и 111 други сгради.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ