Повишава се оборотът в услугите през второто тримесечие

Повишава се оборотът в услугите през второто тримесечие

Повишава се оборотът в услугите през второто тримесечие на 2021 г. Това става ясно от информация за индексите на оборота в услугите, обхващащи дейностите, включени в секторите „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ и „Други бизнес услуги“, предоставена от НСИ

Тримесечни изменения 

По предварителни данни през второто тримесечие на 2021 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 0.9% спрямо първото тримесечие на 2021 година. Ръст се наблюдава при повечето дейности, като той е най-голям при „Въздушен транспорт“ - със 17.0%, и „Воден транспорт“ - с 11.4%. Намаление е регистрирано при „Пощенски и куриерски услуги“ (1.7%).

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства с 4.7% спрямо първото тримесечие на 2021 година. Най-съществено увеличение е отчетено при „Издателска дейност“ (10.7%) и „Информационни услуги“ (8.8%). Намаление се наблюдава при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ - с 3.5%. 

При други бизнес услуги най-голям ръст спрямо предходното тримесечие е отчетен при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - с 18.6%, и „Рекламна дейност и проучване на пазари“ - с 16.2%. Понижение е регистрирано при „Дейности по охрана и разследване“ - с 0.3%. 

Годишни изменения 

През второто тримесечие на 2021 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 26.4% над равнището на същото тримесечие на 2020 година. Най-голям ръст е отчетен при „Воден транспорт“ - с 41.1%, и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 37.5%. Намаление се наблюдава при „Въздушен транспорт“ - с 1.8%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е с 25.8% по-висок през второто тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 година.
Най-значителен ръст се наблюдава при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ - с 81.1%, и „Радио- и телевизионна дейност“ - с 38.1%.

При други бизнес услуги най-голям ръст спрямо второто тримесечие на 2020 г. е отчетен при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - близо шест пъти, „Рекламна дейност и проучване на пазари“ - с 53.0%, и „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ - с 43.0%. 

Ключови думи

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ