Софтуерната индустрия се обяви против идеята за повишаване на максималния осигурителен доход

Софтуерната индустрия се обяви против идеята за повишаване на максималния осигурителен доход

Софтуерната индустрия се противопостави на идеите на Министерство на труда и социалната политика за повишаване на максималния осигурителен доход като начин за увеличение на пенсиите. От организацията БАСКОМ, обединяваща компаниите в сектора изпратиха писмо до служебните министри на труда и социалната политика Гълъб Донев и на финансите Асен Василев БАСКОМ, в което се настоява за спешна среща и се изразява тревога от "непрекъснато завръщащата се в дневния ред на обществото тема за увеличение на максималния осигурителен праг – необосновано, без анализ и оценка както на текущата бизнес среда, така и на очакваните последствия". Според БАСКОМ това е прибягване до най-лесното, но неустойчиво решение - посягане върху доходите на заетите в софтуерния сектор, който оперира изцяло на светло, при прозрачни условия и високи етични стандарти.

От БАСКОМ напомнят, че представляват един от най-иновативните, жизнеспособни и конкурентоспособни в глобален мащаб компании на българската икономика. Към днешна дата в сектора са заети над 34 хиляди висококвалифицирани специалисти, част от крехката новосформираща се средна класа, които солидарно създават устойчивия гръбнак на обществото. Компаниите, в които тези специалисти се трудят и създават своя интелектуален продукт, допринасят към бюджета с над 4 % от БВП и заплащат едни от най-високите осигуровки и данъци в България (един зает в сектора генерира за бюджета повече от 22 400 лв. под формата на данъци и осигуровки, което е три пъти повече от средното за страната).

На този фон от БАСКОМ предупреждават, че позитивното развитие на българската софтуерна индустрия не бива да се тълкува като даденост, а да бъде обект на активна грижа, ежедневна работа, но и дългосрочно планиране и визия в непосредствен диалог между държавата и бизнеса.

Вместо постоянно противопоставяне на хората с високи доходи на тези с ниски такива и в частност на пенсионерите, от БАСКОМ предлагат диалог с Министерство на труда и социалната политика по няколко приоритета:

(1) Анализ на структурата на заетите в сегмента на високите доходи. Анализ на съществуващите политики за привличане и задържане на повече висококвалифицирани служители в секторите с висока добавена стойност. Сериозен обществен дебат как повече сектори да тръгнат по доказано успешния път на българската софтуерна индустрия. Предложения за увеличаване базата на заплащащите обоснован максимален осигурителен доход, вместо постъпателно свиване на този сегмент и съмнителен финален финансов резултат.

(2) Предложения за свиване на сивия сектор, който доминира в множество браншове.

(3) Предложения за това как нивата на осигуряване в България да са адекватни на услугата, която се получава в замяна. Например огромната част от софтуерните компании са въвели допълнително медицинско осигуряване и не ползват полагащите им се държавни пакети. Същото е и с бъдещите пенсии.

(4) Разработване и въведждане на механизъм за стимулиране на развитие на високо-технологични фирми и стартъпи чрез привличане на водещи специалисти, като за целта се разработи пакет от данъчни облекчения, включително диференциран подход за намаляване (или освобождаване за известен период) на осигуровки и данък общ доход.

С цялото съдържание на писмото може да се запознаете тук:

Ключови думи

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ