Уважение за всеки длъжник

Уважение за всеки длъжник

Уважение за всеки длъжник

Въведените правила и етичните норми дават на служителите ни спокойствие и сигурност, че работят в една динамична компания от финансовия сектор, споделят Росен Антов и Тервел Кънчев, управители на Агенция за контрол на просрочени задължения

- Господин Антов, как в Агенция за контрол на просрочени задължения измервате успехите си?

Росен Антов: Компанията ни е създадена в края на 2016 г. и първите 18 месеца бяха период на бързо развитие, както при всяка стартираща компания с ясна концепция и добър екип от професионалисти. Работим с над 15 партньора - банки и небанкови финансови институции. Може да кажем, че от второто тримесечие на 2018 г. навлизаме в етапа на устойчивото развитие, където очакваме портфейлът ни да нарасне поне два пъти. Стремим се да работим активно с нашите служители за тяхната професионална реализация и считаме, че един основен измерител за нашия успех, който ни отличава от конкурентите, е много ниският процент текучество - под 5%.

Измерваме себе си не по постигнатото до момента, а по това, което ще постигнем след една или две години. Разбира се, че се мерим и спрямо нашите конкуренти, като текущо сме между 6. и 8. място по обем на приходи между колекторските агенции, докато през 2016 г. бяхме в дъното на таблицата от общо 16.

- Господин Кънчев, ръстът на реалната икономика помага ли при събирането на лоши вземания от физически лица?

Тервел Кънчев: Един от проблемите в българската икономика е, че ръстът не е разпределен равномерно в регионите - има огромна разлика между големи и малки градове, Северна и Южна България, дори сезонна разлика заради туризма и земеделието. В този смисъл имаме подобрение в регионите с развита индустрия и застой в останалата част от страната. Младежката безработица също е проблем, тъй като често излезлите на пазара на труда за първи път хора около 20-25-годишна възраст натрупват кредити, но губят работата си и не могат да обслужват задълженията си. Но като цяло изгледите за събираемостта при лошите вземания на физически лица са позитивни.  

- Как се променя имиджът на агенциите за събиране през последните години?

Росен Антов: Повечето компании в бранша са обединени в Асоциация на колектoрските агенции в България, където АКПЗ е пълноправен член. Членуваме и в европейската и международни организации. Прилагаме общоприети правила при осъществяването на дейността по събиране на лоши кредити. Членовете на нашата асоциация както и ние прилагаме единствено законови методи за събиране на просрочени задължения и длъжниците също биха потвърдили подобно твърдение. Конкретно в нашата агенция имаме разработен кодекс за етично поведение при събирането на вземания, който всеки служител е длъжен да спазва. Уважаваме всеки длъжник, като за нас той е клиент и се отнасяме към него с отговорност и уважение.

- Как новите технологии помагат в колекторския бизнес?

Тервел Кънчев: Колекторските агенции отдавна не са просто колцентър и екип юристи. Звената за статистически и бизнес анализи са може би най-важната част в една компания. Използването на алгоритми, big data и machine learning (голените бази данни и машинното учене) помагат за по-добро планиране на приходите и оптимизация на разходите. Скоринг моделите ни помагат при избор на стратегии за събиране и определяне на справедлива цена на вземането. Същевременно софтуерните продукти се развиват и повечето компании се насочват към интегрирани системи за управление на бизнеса, включващи телефония, база данни, репортинг, управление на разходите и съвременни комуникационни канали в едно. Бих казал, че секторът се стреми към все повече автоматизация и индустриализация. Управлението на личните данни съгласно новите регламенти също е предизвикателство, което разчита на нови технологични решения.

- Как преодолявате предизвикателствата, които пазарът на труда поставя пред фирмите във вашия сектор?

Росен Антов: Компаниите в нашия сектор предоставят много възможности за развитие както за студенти, скоро завършили специалисти, така и за изявени в своите области професионалисти. Позициите са изключително разнообразни и интересни. Ние се конкурираме с целия финансов сектор за привличане на най-ценните кадри, чрез които да получим конкурентно предимство. Нашата компания предоставя целогодишно на служителите си възможности да развият своя потенциал с голям брой допълнителни външни и вътрешни обучения, повишаване на квалификацията, онлайн курсове и практика в реална среда. Привличането на качествени служители преминава и през поддържането на нива на възнагражденията над средните и адекватен социален пакет. Предприехме стъпки в посока сътрудничество с университети в страната като най-пряк път за достигане до младите хора и да ги привлечем директно от студентската скамейка. Тази възможност, която им предоставяме, ще ги изгради като професионалисти и ще им даде един по-ранен старт още преди да са завършили. Важен акцент в нашата работа е ангажираността на служителите, като резултатите са красноречиви. Повече от 1/3 от нашите служители са препоръчани от вече работещи при нас. Важно за всеки служител е да работи в позитивна среда, за което допринася и повишаващият се имидж на компаниите от колекторския бизнес. Въведените правила и етичните норми дават на служителите ни спокойствие и сигурност, че работят в една динамична компания от финансовия сектор и работата им не се различава от такава например в банка или кредитна компания.

- Ще има ли промяна в пазара на лоши кредити през следващите месеци?

Тервел Кънчев: Пазарът се характеризира с волатилност, ясно изразени пикове, когато се предложи и реализира голяма цесия от някоя банка. Очаква се една от банките да финализира продажбата на портфейл с относително висок размер до средата на 2018 г. Предстоят ни летни месеци, в които динамиката на пазара се ограничава до регулярни цесии с неголям обем по вече активни рамкови договори. Съществена промяна на пазара няма да настъпи поне до края на третото тримесечие. Четвъртото тримесечие може да предложи изненади. Очакванията ни са свързани с цесии, включващи повече обезпечени ипотечни кредити като съставна част от портфейлите, отколкото корпоративни такива като функция на очакваните сливания и придобивания в банковия сектор. Не е изключено вторичният пазар на дългове в България да постави своето начало към края на годината или поне да стартират преговори между компаниите в тази посока.

- Какви съвети може да дадете на читателите на "Мениджър" за избягване на негативните последствия при необслужвани заеми?

Росен Антов: Финансовата култура у нас се повишава. Определена роля за това има нашата асоциация, която със серия от събития подпомогна развитието на такава култyра сред най-младите. Основните съвети са ясни - хората да преценяват добре възможностите си при теглене на кредит, да съобразяват месечните си вноски с дохода си, но не само моментния, а и този до края на матуритета на задължението. Застраховките, съпътстващи кредитите, също не са популярни към момента. Ако все пак се стигне до просрочие по някаква причина, длъжникът трябва да потърси контакт с кредитора си, без значение дали е оригиналният, или колекторска агенция. Повечето фирми за събиране на лоши вземания предлагат гъвкави схеми за разсрочване и преструктуриране, така че длъжникът да избегне допълнителни разходи. Нашата цел е да променим статута на задълженото лице от длъжник на платец и да му помогнем да се върне обратно на кредитния пазар, но с едно по-отговорно поведение. 

Интервю: Венцислав Савов

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ