Вече ще има официални тарифи за доплащане при лечение в болница

Вече ще има официални тарифи за доплащане при лечение в болница

В случай на болничен престой здравноосигурените лица, които искат конкретни допълнителни услуги или консумативи, ще могат да доплащат, но при ясен регламент. Болниците, клиниките и кабинетите, които лекуват пациент по пътека, финансирана от НЗОК, ще трябва да предоставят съответните медицински услуги без да приемат плащания или доплащания. Това е заложено в промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, пише в. "Труд".

Всички дейности и услуги, които осигуреното лице може да поиска отделно, ще бъдат описани, както редът за тяхното получаване, в наредба на министъра на здравеопазването. “По този начин се спомага за разрешаването на дългогодишния проблем с нерегламентираните плащания на пациентите за оказваната им медицинска помощ в рамките на задължителното здравно осигуряване и свързаните с нея допълнителни услуги”. Това се посочва в мотивите към законодателните промени, които от днес – 20 август, са обект на обществено обсъждане.

За да се гарантират правата на пациентите на навременна медицинска помощ, в закона се определя срок за извършване от НЗОК на експертиза при скъпоструващи лекарствени продукти. Освен това, с цел постигане на максимална прогнозност на бюджета на здравната каса, ще се събира информация за цените на медицинските изделия, които се доставят на българския пазар от трети страни. Информацията ще се предоставя на възложителите на обществени пръчки и до нея достъп ще има само Министерството на здравеопазването.

Целта е да се формира държавна политика в областта на медицинските изделия. Преценката за недостатъчност от определена болнична медицинска помощ ще се прави от Изпълнителна агенция “Медицински надзор” и ще се отразява и Националната здравна карта, предвиждат още промените. С това се цели обективност на преценката съобразно реалните потребности на населението от медицинска помощ. И в момента законът забранява на изпълнителите на медицинска помощ да искат пари за лечение, поето от касата, затова и пациентите плащат за битови услуги, самостоятелни стаи, избор на екип, а част от болниците са въвели и разнообразни административни такси и консултации, припомня Сега.

С въведения текст, че се допуска доплащане, ако пациентът изрично поиска "лекарствен продукт и/или медицинско изделие и/или по метод, различни от предоставяните от лечебното заведение в рамките на осигуряваната от него медицинска помощ и надхвърляща стойността ѝ, гарантирана от бюджета на НЗОК", се оставя възможността пациентите да доплащат най-вече за медицински изделия, тъй като болниците твърдят, че осигуряваните от касата на 100% невинаги са най-добрият избор.

Hе ясно обаче дали текстът ще забрани на болниците да продължат да искат пари за упойки при раждане, хоспитализационни прегледи и психологически консултации, за които формално се твърди, че не са част от пакета на НЗОК. Допълнително пари не могат да се искат за лекарствени продукти за злокачествени заболявания и при наличие на показания за продължаване на лечението над определения в клиничната пътека минимален болничен престой.

Пациентите обаче ще имат право "по своя инициатива" да получат срещу заплащане допълнително поискани услуги. Те са изрично записани - подобрени битови условия, "допълнително обслужване, свързано с престоя на пациента в лечебното заведение, извън осигурените здравни и общи грижи", избор на лекар или екип от медицински специалисти. Дейностите, които пациентите ще могат да искат срещу допълнително заплащане, редът за тяхното заявяване и получаване и условията, включително финансовите такива, при които се предоставят, ще се уреждат с наредбата на МЗ за достъпа до медицински услуги, в която и сега е уреден например въпросът с избора на екип и лекар и пределната му цена от 900/500 лв. Това означава, че тепърва в наредбата МЗ ще трябва да детайлизира всички позволени или непозволени такси. Вероятно самостоятелните стаи ще останат вариант за доплащане, изборът на лекари, сестри и дори санитари - също. В момента лукс стаите в частните болници могат да стигнат до почти 900 лв. на нощ и не е ясно как точно министерството може да определи таван на цени на нощувки. Таксите за издаване на документи и справки, за безжичен интернет и носене на болни по етажите също може да се окажат допълнително обслужване.
 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ