Брутният външен дълг на България се е понижил в края на февруари

Брутният външен дълг на България се е понижил в края на февруари

Брутният външен дълг на България се е понижил в края на февруари

Брутният външен дълг на България в края на февруари 2020 г. е 33 826,7 млн. евро (52% от БВП), съобщава  Българската народна банка.

Това е с 244,6 млн. евро (0,7%) по-малко в сравнение с края на 2019 г. (34 071,3 млн. евро, 56,2% от БВП). Дългът намалява със 191,5 млн. евро (0,6%) спрямо февруари 2019 г. (34 018,1 млн. евро, 56,1% от БВП).

В края на февруари 2020 г. дългосрочните задължения са 25 674,8 млн. евро (75,9% от брутния дълг, 39,5% от БВП). Те нарастват с 27,8 млн. евро (0,1%) спрямо края на 2019 г. (25 647 млн. евро, 75,3% от дълга, 42,3% от БВП). Дългосрочният дълг се понижава с 210.9 млн. евро (0.8%) спрямо февруари 2019 г. (25 885,7 млн. евро, 42.7% от БВП).

Краткосрочните задължения възлизат на 8 151,8 млн. евро (24,1% от брутния дълг, 12,5% от БВП) като намаляват с 272,4 млн. евро (3,2%) спрямо края на 2019 г. (8 424,3 млн. евро, 24,7% от дълга, 13,9% от БВП). Краткосрочният външен дълг нараства с 19,4 млн. евро (0,2%) спрямо февруари 2019 г. (8 132,4 млн. евро, 13,4% от БВП).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на февруари 2020 г. е 5423,3 млн. евро (8,3% от БВП). Спрямо края на 2019 г. (5 427,5 млн. евро, 8,9% от БВП) той намалява с 4,3 млн. евро (0,1%).

Външните задължения на сектор Банки са 458,9 млн. евро (7% от БВП). Те се понижават с 320,5 млн. евро (6,5%) спрямо края на 2019 г. (4901.4 млн. евро, 8.1% от БВП). Дългът на сектор Банки нараства с 24 млн. евро (0,5%) спрямо февруари 2019 г. (4 556,9 млн. евро, 7,5% от БВП).

Нетният външен дълг(изчислен като разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на февруари 2020 г. е отрицателен в размер на 2 714,7 млн. евро (4,2% от БВП). Той намалява  с 553,6 млн. евро (25,6%) спрямо края на 2019 г. (отрицателна стойност от 2 161,1 млн. евро, 3,6% от БВП). Нетният външен дълг намалява с 1 012,6 млн. евро (59,5%) спрямо февруари 2019 г. (отрицателна стойност от 1 702,1 млн. евро, 2,8% от БВП), отчитат от БНБ.

[[{"fid":"353019","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":365,"width":557,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ