Чужденците спряха да купуват имоти у нас

Чужденците спряха да купуват имоти у нас

Чужденците рязко са загубили интерес към придобиване на имоти у нас. Нетният поток на инвестициите на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на -0,9 млн. евро за първите 4 месеца на 2021 г.

През същия период на 2020 г. чуждите инвестиции в имоти на българска територия са 0,1 млн. евро.

Преките инвестиции в България намаляват с 63% през първите 4 месеца на 2021 г., показват актуалните данни на БНБ.

Сумата им за периода януари – април възлиза на 188 млн. евро, което е с цели 322 млн. евро по-малко в сравнение със същия период на 2020 г.

Най-големите положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари-април 2021 г. са от Нидерландия (219 млн. евро) и Франция (146 млн. евро), а най-големите отрицателни – са към Обединеното Кралство (191 млн. евро) и Русия (145 млн. евро).

Най-много чуждестранни инвестиции са извършени под формата на реинвестиране на печалба – нейният обем е 585 млн. евро. Това е с 24% повече на годишна база.

Но при другите два типа чуждестранни инвестиции паричните потоци са отрицателни.

Дяловият капитал на чуждестранни компании на регистрирани в България дружества се понижава с 117 млн. евро, което е 2,5 пъти по-голям спад, отколкото този регистриран през януари – април 2020 г.

Спад има и при дълговите инструменти, които чуждестранни компании, предоставят на български дружества за инвестиционни цели. Тези финансови потоци са отрицателни, което означава, че българските фирми са погасявали заеми към компании от чужбина – и възлизат на 281 млн. евро за януари – април 2021 г. За сравнение през същия период на 2020 г. дълговите инструменти са били положителни и са възлизали на 88 млн. евро.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ