Депозитите на домакинствата с лек спад в края на март

Депозитите на домакинствата с лек спад в края на март

Депозитите на домакинствата с лек спад в края на март

Серията от непрекъснат ръст в последните години на спестяванията на домакинствата влезе в застой през март. Депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), в края на март 2020 година са 10.042 млн. броя, като има известен отлив на годишна база както в броя, така и в количествените обеми, става ясно от съобщение на БНБ.

В края на март - първият месец, в който бяха въведени противоепидемичните мерки и ограничения у нас, парите на депозит са 81.934 млрд. лева и се увеличават на годишна база с 8.2 на сто на годишна база, но това увеличение отчита всъщност и ръста от 9.9% от края на миналата година. Така, в края на март тази година на практика броят на депозитите намалява с 1.6%, а размерът им – с 0.2%, съотнесено към същия период на миналата година.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на март 2020 г. са 586 000 броя, което е спад от 1.7 на сто спрямо края на същия месец на 2019 г. В края на първото тримесечие на 2020 г. размерът на тези депозити е 25.814 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 10.5 на сто.

В края на първото тримесечие на 2020 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 9.456 млн. лева, като намалява на годишна база с 1.7% при годишно понижение от 1.5% в края на декември 2019 година. Размерът на тези депозити в края на март 2020 г. е 56.121 млрд. лева, като бележи покачване със 7.2% на годишна база, дължащо се обаче най-вече на 8% годишен ръст в края на декември 2019 година. След изглаждането на данните, реално през третия месец на 2020 г. броят на тези депозити намалява с 1.6%, а размерът им се увеличава с 0.9%. спрямо предходното тримесечие.

Кредитното досие

Кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на първото тримесечие на 2020 г. са 3.034 млн. броя. На годишна база те намаляват с 1.9% при 1.7% годишно повишение в края на декември 2019 година. Общият им размер e 59.537 млрд. лева, като той се повишава със 7.2% на годишна основа в сравнение със 7.5% годишно увеличение към края на декември 2019 година.

Спрямо края на предходното тримесечие, в края на март 2020 г. броят на кредитите намалява с 2.7%, а размерът им се увеличава с 1.2%. Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на първото тримесечие на 2020 година са 149 хил. броя. В края на март 2020 г. те намаляват на годишна база с 1.2% при годишно повишение от 0.8% в края на предходното тримесечие. Размерът на тези кредити е 35.176 млрд. лева, което представлява нарастване с 5.4% на годишна база в сравнение с 6.1% годишно увеличение в края на декември 2019 година. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 0.3%, а размерът – с 0.7%.

Броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД се понижава с 1.9% на годишна база за първото тримесечие на т.г., като достига 2.885 млн. при 1.7% годишно повишение в края на последното тримесечие на 2019 година. Размерът им нараства на годишна база с 9.9%, като достига 24.361 млрд. лева, при 9.5% годишно нарастване в края на предходното тримесечие. В края на март 2020 г. в сравнение с края на декември 2019 г. броят на тези кредити намалява с 2.8%, а размерът им се увеличава 1.9%.

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ