МВФ изчисли: 13.4 трлн. долара ще са икономическите загуби от пандемията до 2024 г.

МВФ изчисли: 13.4 трлн. долара ще са икономическите загуби от пандемията до 2024 г.

МВФ изчисли: 13.4 трлн. долара ще са икономическите загуби от пандемията до 2024 г.

Възстановяването на световната икономика продължава, макар и със забавени темпове. Преди три седмици Международният валутен фонд понижи прогнозата си за растеж до все още добрите 4,4%, отчасти поради новата оценка на перспективите за растеж в САЩ и Китай. С тези думи Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ, се обърна към министрите на финансите и управителите на централните банки в страните от Г-20 на първата за тази година среща. Пред тях тя обясни, че докладваните икономически показатели сочат по-слаба инерция на растежа през 2022 г., вследствие на появата на варианта Omicron и смущенията във веригата на доставки, които са по-продължителни от очакваното. Показателите за инфлацията остават високи в много страни по света, финансовите пазари са по-нестабилни, а геополитическото напрежение рязко нарасна.

„Силното международно сътрудничество и изключителната политическа гъвкавост ще бъдат от решаващо значение за преодоляването на сложния „път, осеян с препятствия“ през 2022 г.”, убеден е лидерът на МВФ. Кристалина Георгиева изтъкна три основни политически приоритета пред страните от Г-20. На първо място тя посочи разширяването на усилията за борба с т.нар. дълъг икономически COVID. На близо 13.4 трлн.щ.долара възлизат икономическите загуби от пандемията до края на 2024 г., изчисляват от фонда. „Omicron напомня, че трайното и приобщаващо възстановяване е невъзможно, докато пандемията продължава. Тя провокира сигурността в това как изградените системи за защита на общественото здраве ще функционират ефективно в условията на други възможни варианти”, посочва Георгиева. Според нея в тази обстановка най-добрата защита е изместването на фокуса от ваксините към осигуряване на равен достъп на всяка страна до цялостен инструментариум за борба с COVID-19, включващ тестове и терапии. Поддържането на тези инструменти в състояние на готовност в синхрон с развитието на вируса ще изисква постоянни инвестиции в медицински изследвания, наблюдение на заболяванията и здравни системи, които помагат на държавите да извървят и „последната миля“ във всяка общност.

Вторият световен приоритет е свързан с цикъла на затягане на паричната политика, с който всяка страна трябва да се справи. МВФ препоръчва на държавите да калибрират внимателно макроикономическите си политики въпреки значителното разминаване и висока степен на несигурност. Също - да управляват риска от потенциални странични ефекти, особено в нововъзникващите пазари и развиващите се страни.

В тази връзка МВФ си поставя за цел да финализира институционалния преглед на капиталовите потоци до пролетната среща на Г-20, за да помогне на членовете на организацията се възползват от тях, като същевременно управляват финансовата и икономическата стабилност.

Страните трябва да отдават приоритет на фискалната устойчивост. „Извънредните фискални мерки, предприети по време на кризата, помогнаха да се предотврати нова Голяма депресия”, изтъкна Кристалина Георгиева. Те обаче са довели до исторически високи нива на дълга. През 2020 г. станахме свидетели на най-големия едногодишен скок на дълга след Втората световна война, като глобалният дълг — както публичен, така и частен—нарасна до 226 трилиона долара, посочи управляващият директор на фонда.

Георгиева призова да бъде даден приоритет за помощта към онези страни, които имат спешна нужда от преструктуриране на дълга си. Тя спомена, че от 2015 г. досега делът на държавите с ниски доходи, които са изложени на висок риск или вече са в затруднено положение, се е удвоил от 30% до 60 на сто. Затова МВФ призовава финансовите министри и централните банки да са по-сговорчиви в преговорите за отлагане на обслужването на дълг с цел да се избегне финансовият натиск върху отделни страни и да се насърчи доверието към кредиторите.

„В по-общ план от решаващо значение е Г-20 да поддържа динамиката на колективните усилия за постигане на глобалната амбиция за общото благо. Това включва засилването на ефекта от историческото разпределение на 650 млрд. щатски долара за специални права на тираж чрез насочване на възможно най-голяма част от тях там, където нуждите са най-големи. В тази връзка приветстваме одобрения от Г-20 Доверителен фонд за устойчивост и стабилност (RST), предложен от нас, чиято основна цел е преодоляването на редица предизвикателства, особено тези, свързани с изменението на климата и пандемиите”, заключи Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ