Над 650 млн. лв. за повишаване конкурентоспособността на българския бизнес

Над 650 млн. лв. за повишаване конкурентоспособността на българския бизнес

Над 650 млн. лв. за повишаване конкурентоспособността на българския бизнес

Над 650 млн. лв. са инвестирани за повишаване конкурентоспособността на българския бизнес от началото на програмния период на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" досега. Това стана ясно по време на Комитета за наблюдение на програмата, който бе открит от заместник-министъра на икономиката Александър Манолев, съобщиха от Министерството на икономиката.

"Вече са договорени над 75 на сто от наличните средства по програмата, като на този етап няма опасност от загуба на средства по нея. Основният ни приоритет е да инвестираме максимално ефективно оставащия финансов ресурс", е подчертал Александър Манолев.

По думите му до края на годината предстоят да стартират процедури на обща стойност над 230 млн. евро. Особено внимание е било отделено на предстоящата мярка за насърчаване на предприемачеството. За нея са заделени 67 млн. лв. и е предизвиквала сериозен интерес в частния сектор. В рамките на заседанието нейните параметри отново са били обсъдени, като целта е те да бъдат финализирани до няколко месеца.

По програмата вече са инвестирани над 60 млн. евро за внедряване на иновации и технологични решения в български компании и около 400 млн. лв. за растеж на малките и средни предприятия. Общият брой на предприятията, обхванати от безвъзмездната помощ е над 1500. "Ако запазим това темпо на работа, до края на 2023 година от европейско финансиране по ОПИК ще се възползват над 3 хил. компании", е подчертал Александър Манолев.

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Мерките, заложени в програмата целят комплексно да допринесат за създаването на устойчиви, дългосрочни конкурентни предимства на българските предприятия и ускоряване на прехода към икономика базирана на знанието. Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия, енергийната и ресурсната ефективност на предприятията. Общият бюджет на ОПИК е в размер на 1,27 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) надхвърля 1,079 млрд. евро (85 на сто от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на малко над 191 млн. евро (15 на сто от бюджета).

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ