Пазарната капитализация на БФБ надхвърли 30 млрд. лв.

Пазарната капитализация на БФБ надхвърли 30 млрд. лв.

Пазарната капитализация на БФБ надхвърли 30 млрд. лв.

Пазарната капитализация на "Българска фондова борса" АД достигна 30 747 734 976 лева в края на първо тримесечие на 2022 г. Това е ръст от 1 на сто в сравнение със стойността от 30 446 266 065 лв. в края на четвърто тримесечие 2021 година, пише в отчета на Фондовата борса, публикуван на страницата на финансовата институция.

Оборотът на пазарите, организирани от БФБ, през първо тримесечие е 248 737 065 лв., отчита Фондовата борса. За сравнение, през първо тримесечие на 2021 г. той е 96 741 847 лв., което е ръст от 157 на сто. Увеличение от 166 на сто се наблюдава на основен пазар, както и 342 на сто на пазара за растеж Биим (beam). Най-нисък е оборотът през януари - 37 млн. лв., а най-висок е през март - 172 млн. лв.

През първо тримесечие на 2022 г. секторът "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" достигна оборот от 102 млн. лв. и измести от обичайното челно място сектора "Финансови и застрахователни дейности" с оборот от 70,4 млн. лв., в класацията по оборот. Оборотът на сектора "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" формира 47 на сто, a на "Финансови и застрахователни дейности" - 33 на сто от общия оборот за тримесечието. Сектор "Професионални дейности и научни изследвания" е на трето място в класирането с оборот от 19 млн. лв. и 9 на сто от общия оборот. На четвърто място в класацията e сектор "Преработваща промишленост" с оборот от 13 млн. лв., а сектор "Операции с недвижими имоти" остана на пето място с дял от 3  на сто от общия оборот.  

Броят на емисиите финансови инструменти, допуснати до търговия на пазарите на БФБ към 31 март 2021 г., е 370 и се изменя до 573 в края на първото тримесечие на 2022 г. Промяната се дължи основно на включването на пазарен сегмент BSE International в началото на юли 2021 г. и нарастването на броя на компаниите до 191 през последното тримесечие на 2021 г.  

През първото тримесечие на 2022 г. броят на новите емисии финансови инструменти, допуснати до търговия, е 15, като през аналогичното тримесечие на 2021 г. той e 8. Новите емисии са: една емисия акции на пазар Standard, три облигационни емисии, две емисии борсово търгувани продукти, една на beam акции и 8 на MTF BSE International. Прекратена бе регистрацията на 12 емисии, от които - четири емисии облигации, шест акции и 2 от MTF BSE International. За сравнение, и през първото тримесечие на 2021 г. бе прекратена регистрацията на 8 емисии финансови инструменти.

Започналият на 24 февруари военен конфликт между Русия и Украйна, който продължава и сега, води до сътресения на водещите финансови пазари по света, а проблемите с веригите на доставка, породени и от пандемията от КОВИД-19, се очаква да се усложнят още повече, отчитат от БФБ. На Руската федерация са наложени икономически санкции от страна на Европейския съюз, САЩ и други държави. Очаква се този конфликт и свързаните с него икономически санкции да повлияят както върху местните икономики на отделните страни, така и на глобалната икономика, водейки до значително повишаване на цените на петрола, газа и други суровини, както и повишена инфлация на глобално ниво, което несъмнено ще даде своето отражение в нивата на индексите.

Движението на стойностите на индексите за периода е сходно. Единствено изменението на BGREIT е с различна форма, което се дължи на типа дружества, съставляващи индекса. Най-голямо в процентно отношение бе повишението от 7,54 на сто (51,48 пункта) в стойността на BGTR30. BGTR40 се повиши с 1,18 на сто (1,70 пункта), а индексът SOFIX се понижи с 1,40 на сто (8,92 пункта). При BGREIT възходящото движение продължи през всички месеци на тримесечието и той нараства с 6,74 на сто (11,06 пункта) за периода.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ