Пазарната капитализация на БФБ надхвърли 30 млрд. лв.

Пазарната капитализация на БФБ надхвърли 30 млрд. лв.

Пазарната капитализация на "Българска фондова борса" АД достигна 30 747 734 976 лева в края на първо тримесечие на 2022 г. Това е ръст от 1 на сто в сравнение със стойността от 30 446 266 065 лв. в края на четвърто тримесечие 2021 година, пише в отчета на Фондовата борса, публикуван на страницата на финансовата институция.

Оборотът на пазарите, организирани от БФБ, през първо тримесечие е 248 737 065 лв., отчита Фондовата борса. За сравнение, през първо тримесечие на 2021 г. той е 96 741 847 лв., което е ръст от 157 на сто. Увеличение от 166 на сто се наблюдава на основен пазар, както и 342 на сто на пазара за растеж Биим (beam). Най-нисък е оборотът през януари - 37 млн. лв., а най-висок е през март - 172 млн. лв.

През първо тримесечие на 2022 г. секторът "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" достигна оборот от 102 млн. лв. и измести от обичайното челно място сектора "Финансови и застрахователни дейности" с оборот от 70,4 млн. лв., в класацията по оборот. Оборотът на сектора "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" формира 47 на сто, a на "Финансови и застрахователни дейности" - 33 на сто от общия оборот за тримесечието. Сектор "Професионални дейности и научни изследвания" е на трето място в класирането с оборот от 19 млн. лв. и 9 на сто от общия оборот. На четвърто място в класацията e сектор "Преработваща промишленост" с оборот от 13 млн. лв., а сектор "Операции с недвижими имоти" остана на пето място с дял от 3  на сто от общия оборот.  

Броят на емисиите финансови инструменти, допуснати до търговия на пазарите на БФБ към 31 март 2021 г., е 370 и се изменя до 573 в края на първото тримесечие на 2022 г. Промяната се дължи основно на включването на пазарен сегмент BSE International в началото на юли 2021 г. и нарастването на броя на компаниите до 191 през последното тримесечие на 2021 г.  

През първото тримесечие на 2022 г. броят на новите емисии финансови инструменти, допуснати до търговия, е 15, като през аналогичното тримесечие на 2021 г. той e 8. Новите емисии са: една емисия акции на пазар Standard, три облигационни емисии, две емисии борсово търгувани продукти, една на beam акции и 8 на MTF BSE International. Прекратена бе регистрацията на 12 емисии, от които - четири емисии облигации, шест акции и 2 от MTF BSE International. За сравнение, и през първото тримесечие на 2021 г. бе прекратена регистрацията на 8 емисии финансови инструменти.

Започналият на 24 февруари военен конфликт между Русия и Украйна, който продължава и сега, води до сътресения на водещите финансови пазари по света, а проблемите с веригите на доставка, породени и от пандемията от КОВИД-19, се очаква да се усложнят още повече, отчитат от БФБ. На Руската федерация са наложени икономически санкции от страна на Европейския съюз, САЩ и други държави. Очаква се този конфликт и свързаните с него икономически санкции да повлияят както върху местните икономики на отделните страни, така и на глобалната икономика, водейки до значително повишаване на цените на петрола, газа и други суровини, както и повишена инфлация на глобално ниво, което несъмнено ще даде своето отражение в нивата на индексите.

Движението на стойностите на индексите за периода е сходно. Единствено изменението на BGREIT е с различна форма, което се дължи на типа дружества, съставляващи индекса. Най-голямо в процентно отношение бе повишението от 7,54 на сто (51,48 пункта) в стойността на BGTR30. BGTR40 се повиши с 1,18 на сто (1,70 пункта), а индексът SOFIX се понижи с 1,40 на сто (8,92 пункта). При BGREIT възходящото движение продължи през всички месеци на тримесечието и той нараства с 6,74 на сто (11,06 пункта) за периода.

Ключови думи

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ