Регулярните инвестиции носят стойност на спестяванията

Регулярните инвестиции носят стойност на спестяванията

Регулярните инвестиции носят стойност на спестяванията

Не е необходимо да чакаме „точния момент“, казва Петр Симчак, главен инвестиционен директор на Amundi Asset Management a.s. (Чехия)

- В какво си заслужава да инвестираме през 2022 г.?

- За инвеститори с дългосрочен хоризонт логичният избор са акциите. През 2022 г. добри възможности има пред компании, които могат да запазят ръста на приходите си и да поддържат маржовете въпреки нарастващите разходи за суровини и проблемите с доставките. Пред развиващите се пазари също може да има добри перспективи, особено в страните със силни централни банки.

Сред акциите особено атрактивни са тези, които предлагат допълнителна стойност (които са подценени) – например компании, които могат да разчитат на повишаване на приходите от основната си дейност. Виждаме стойност и в компании, които се стремят да подобрят своя ESG рейтинг (за екологично, социално и корпоративно управление), както и на такива, които допринасят за зеления преход към устойчиво развитие.

- Коя валута да изберем, за да пазим спестяванията и влагаме свободни средства?

- Естествено е да инвестираме във валутата, в която са ни доходите. За България това са инвестиции в евро (поради фиксирания курс лев/евро). Може да се обмислят и инвестиции в долари предвид на очакваното нормализиране на политиката на Федералния резерв, което би могло да подкрепи пазарните позиции на долара.

- Каква ще е годината по отношение на рисковете?

- Сред основните предизвикателства за 2022 г. са: продължаващите нарушения при веригите за доставки; инфлационни очаквания, по-високи от прогнозите, което ще предизвиква промени и прегрупирвания при облигациите; нарастващият дял на компаниите, изпаднали в процедура по несъстоятелност след края на програмите за стимулиране; проблемите при прехода към дейност, съобразена с новите екологични реалности, които ще доведат до нарастващи климатични рискове. Възможно е сериозно климатично събитие да стане така нареченият „черен лебед“ за 2022 г.

- От алтернативите с най-висока доходност са взаимните фондове, но тя зависи от рисковия им профил. Как може да се минимизира рискът?

- Инвестирайте редовно, през равни интервали от време и не спирайте. Това е един от най-ефективните начини на инвестиране. Можете да започнете по всяко време, не е нужно да чакате точния „момент“, както е при вложенията на еднократни суми.

- Кой е вашият съвет към читателите на „Мениджър“, когато вземат решение – поемане на риск с цел по-висока доходност или сигурност при висока инфлация?

- Всичко зависи от конкретната житейска ситуация и от инвестиционния хоризонт. Инвестициите в акции са били, са и ще бъдат сред най-добрите избори и в следващите над 10 години. Разбира се, можете да инвестирате в акции и за по-кратък хоризонт, но трябва да имате предвид, че това е спекулативно. Все пак винаги е добре да имате известно количество свободни пари в брой, в случай че на пазара се появи страхотна възможност. Делът на тези свободни пари в общия портфейл обаче не трябва да надвишава 10%, за да не се обезценяват. 

Венцислав Савов. Текстът е публикуван в бр.12/2021 на сп. "Мениджър"

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ