6 месеца след въвеждането на еврото банките ще извършват безплатно обмяна

6 месеца след въвеждането на еврото банките ще извършват безплатно обмяна

Търговските банки и пощите ще бъдат задължени да обменят лев за евро безплатно в продължение на първите шест месеца след въвеждането на единната европейска валута у нас.

След това те ще бъдат задължени да продължат да предоставят тази услуга, но вече ще имат право да налагат такса за нея. Още шест месеца след това банките няма да бъдат задължени да продължат да обменят лев за евро. Това обаче ще продължи да се прави от Българската народна банка, като услугата ще се  предоставя от БНБ безсрочно.

Това предвижда проектът за Национален план за въвеждане на еврото в Република България, публикуван от БНБ. Както вече беше обявено, предвижда се България да приеме еврото без преходен период от началото на 2024 г. В продължение на един месец еврото и лева ще бъдат законни платежни средства, като след това вече плащанията трябва да преминат изцяло в евро.

Търговците пък ще са задължени да показват цените едновременно в лева и в евро 12 месеца преди еврото да стане основната валута у нас.

От ден първи на датата на въвеждане на единната европейска валута у нас  всички разплащателни сметки, депозитни сметки, текущи бюджетни сметки, спестовни сметки, набирателни сметки, ликвидационни сметки и други сметки в местни банки, както и платежни сметки при други доставчици на платежни услуги (платежни институции и дружества за електронни пари), ще бъдат автоматично и безплатно превалутирани в евро. За тези сметки няма да действа преходен период. Това означава, че още от първия ден на приемане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от левовите си сметки само евро, независимо дали тегленето ще става чрез АТМ/ПОС устройство или в офис на доставчика на платежни услуги (банка, платежна институция или дружество за електронни пари).

„Това е един бърз и изключително удобен начин за смяна на левовете с евро, без специален ангажимент за самия титуляр на сметката. От първия ден на въвеждането на еврото, безкасовите плащания ще се извършват изключително в евро“, коментират от БНБ.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ