Бремето на хроничното бъбречно заболяване

Бремето на хроничното бъбречно заболяване

Бремето на хроничното бъбречно заболяване

Приблизително 100 млн. души в Европа живеят с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), а още 300 млн. са изложени на риск един ден да се сблъскат с този проблем. За съжаление ХБЗ се диагностицира късно, тъй като в ранните стадии обикновено болестта протича без симптоми. Политиките, които подкрепят повишаване на информираността за заболяването, както и образователните кампании сред обществото и медицинските специалисти за по-доброто разбиране на симптомите, могат да доведат до навременно поставяне на диагнозата.

Броят на хората с ХБЗ нараства в глобален мащаб

ХБЗ е по-разпространено от много други незаразни заболявания. Ето защо представлява значителна заплаха за устойчивостта на здравните системи. Все повече хора живеят с този здравословен проблем и въпреки че милиони по света са засегнати, обществото не знае достатъчно за ХБЗ. Проучване на Economist в десет европейски държави показва, че болестта не е с висок приоритет в националните здравни политики. Според оценките към 2019 г. в Европейския съюз 6086 на 100 хил. души имат ХБЗ. Най-много са болните в Полша, Румъния и Гърция с над 7 хил. случая на 100 хил. души във всяка страна. Заболяването се среща сред хората на всяка възраст, но процентът на пациентите нараства значително с напредване на годините. До 12% от населението в Европейския съюз на възраст между 60 и 64 години е засегнато от ХБЗ. До 25% от лицата на възраст между 70 и 74 години и до 51% от тези на възраст между 80 и 84 години страдат от това заболяване. С оглед на увеличаване на продължителността на живота в Европа се очаква процентът на засегнатите от ХБЗ европейци да продължи да расте.

Прогресивна загуба на бъбречната функция

ХБЗ е неизлечимо заболяване, при което функцията на бъбреците се влошава с течение на времето. То преминава през пет стадия, като всеки от тях се свързва с прогресивно увреждане. Симптомите в ранните стадии (между I и III) често липсват или са неспецифични и включват мускулни спазми, умора, гадене и промени в съня, апетита и отделянето на урина. В стадий III функцията на бъбреците е намалена с близо 50%.

При стадий I се регистрира леко увреждане на бъбреците и те работят с 90% от капацитета си. Във II стадий отново има леко увреждане на бъбреците и те функционират с 60 до 89% от нормалния капацитет. Счита се, че при стадий III има леко до сериозно увреждане на бъбреците и те работят с между 30 до 59% от капацитета си. В стадий IV се регистрира сериозно увреждане на бъбреците, които работят с между 15 до 29% от възможностите си. Най-сериозно е увреждането в стадий V, когато функцията на бъбреците падне под 15%. Лечението в този стадий е диализа (замества нормалната функция на филтриране на кръвта от бъбреците) или трансплантация.

Ако ХБЗ не се открие рано и не се лекува, при по-тежките стадии заболяването може да струва много скъпо както на пациентите и техните близки, така и на здравната система. Проучване, проведено в четири държави (Австралия, Канада, Испания и Нова Зеландия) сред пациенти на диализа, показва, че две трети от тях (68%) споделят, че качеството им на живот е намаляло заради болестта. Тя е повлияла върху способността им да работят, да се социализират и да живеят нормално. От друга страна диализата излиза скъпо. Разходите за този вид лечение на пациенти с ХБЗ далеч надхвърлят общите разходи за здравеопазване на човек в Европа.

Ако ХБЗ се открие рано, пациентите могат да живеят по-дълго и качествено

С намаляването функцията на бъбреците лечението на ХБЗ става все по-скъпо и тежко за пациентите и за здравните системи. Проучването на Economist сочи, че ранното откриване на заболяването трябва да бъде включено като основен приоритет в здравните политики в цяла Европа. За жалост все още малко държави на континента са стартирали програми за навременно диагностициране на ХБЗ дори и сред рисковите групи. Ако болестта се открие рано, прогресията ѝ може да бъде забавена, а усложненията – намалени. Това би облекчило здравната система, а пациентите биха могли да живеят по-дълго и качествено. 

Материалът се публикува със съдействието на „АстраЗенека България“ и е част от образователната кампания за хронично бъбречно заболяване. BG-7668/7.2023. Той е част от бр.8/23 на сп. "Мениджър", който ще откриете в дистрибуторската мрежа, както и в дигиталното приложение ZinZin

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ