България остава на дъното в ЕС по продължителност на живота

България остава на дъното в ЕС по продължителност на живота

България остава на дъното в ЕС по продължителност на живота

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот* общо за населението на страната, изчислена за периода 2015 - 2017 г., е 74,8 години, като спрямо предходния период (2014 - 2016 г.) тя се увеличава с 0,1 години.

България заедно с Латвия и Литва (74,9 години) е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз, а с най-висока са Испания (83,5) и Италия (83,4 години).

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 71,3 години, докато при жените е със 7,1 години по-висока – 78,4 години, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). За периода между 2007 и 2017 г. увеличението при мъжете е с 2 години, а при жените - с 2,1 години.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2,8 години по-висока (75,6 години) отколкото на населението в селата (72,8 години). Спрямо 2007 г. за населението в градовете увеличението е с 2,6 години, а за населението в селата е с 1,3 години.

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16,1 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14,1 и 17,7 години. За периодa 2007 - 2017 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1,3 години.

Очакваната продължителност на живота варира от 72,9 години в областите Враца и Монтана до 76,4 години в областите София (столица) и Кърджали, като общо в осем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най- голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил (8 години), а н ай-малка - в област Шумен (5,9 години).

* Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ