България

Политика

|

Общество

|

Работата от разстояние е вредна за здравето, алармира Международната организация по труда

Работата от разстояние е вредна за здравето, алармира Международната организация по труда

Без правилно планиране, организация и подкрепа за здравето и безопасността, въздействието на дистанционната работа върху физическото и психическото здраве и социалното благополучие на работниците може да бъде значително. Това може да доведе до изолация, "прегаряне", депресия, домашно насилие, мускулно-скелетни и други травми, напрежение на очите, увеличаване на тютюнопушенето и консумацията на алкохол, продължително заседяване и нездравословно наддаване на тегло. 

Това се посочва в доклад на Международната организация на труда (МОТ) и Световната здравна организация (СЗО), който очертава ползите и рисковете за здравето от дистанционната работа и промените, необходими за приспособяване към преминаването към различни форми на дистанционна работа, предизвикано от пандемията COVID-19 и дигиталната трансформация на работата.

Сред ползите, според доклада, са подобреният баланс между професионалния и личния живот, възможностите за гъвкаво работно време и физическа активност, намален трафик и време за пътуване до работното място, съответно намаляване на замърсяването на въздуха. Всичко това може да подобри физическото и психическото здраве и социалното благополучие. Работата от разстояние може също да доведе до по-висока производителност и по-ниски оперативни разходи за много компании, отчитат експертите. 

Докладът очертава ролите, които правителствата, работодателите, служителите и здравните служби на работното място трябва да играят за защита на здравето и безопасността по време на работа от разстояние.

Мерките, които трябва да бъдат въведени от работодателите, включват: 

  • осигуряване на работниците на подходящо оборудване за изпълнение на работата;
  • предоставяне на подходяща информация, насоки и обучение за намаляване на въздействието върху психосоциалното и психичното здраве от работата от разстояние;
  • обучение на мениджъри за ефективно управление на риска, дистанционно лидерство и промоция на здравето на работното място;
  • установяване на "право на изключване" и достатъчно дни за почивка.

Службите по трудова медицина трябва да имат възможност да предоставят ергономична, психична и психосоциална подкрепа на работещите от разстояние, използвайки цифрови телездравни технологии, се казва в доклада. Новите канали за оказване на подкрепа могат да включват онлайн консултации, мобилни приложения и онлайн контролни списъци за извършване на оценка на риска, онлайн оценка на здравето на работниците, цифрови инструменти за психичното здраве и психосоциалната подкрепа, както и телеергономични оценки и интервенции. 

В доклада се предлагат и практически препоръки за организацията на дистанционна работа, за да се отговори на нуждите както на работниците, така и на организациите. Те включват обсъждане и разработване на индивидуални работни планове за работа от разстояние и изясняване на приоритетите; яснота относно сроковете и очакваните резултати; договаряне на обща система за сигнализиране на готовност за работа; гарантиране, че мениджърите и колегите зачитат системата. 

Предприятията с работници от разстояние трябва да разработят специални програми за дистанционна работа, съчетаващи мерки за управление на работата и изпълнението с информационни и комуникационни технологии и подходящо оборудване, както и служби по трудова медицина за общо здраве, ергономично и психосоциално подпомагане, смятат от СЗО и МОТ. 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ