Втората пенсия - гарантирана

Втората пенсия - гарантирана

Втората пенсия - гарантирана

Пенсионноосигурителните дружества ще гарантират на хората, че задължителните пенсии по т.нар. втори стълб ще бъдат изчислявани на реално внесени осигуровки. Това предвиждат предложения за промени на КСО, изработени със съгласието на дружествата, работодатели, синдикати и експерти. Промените бяха представени от социалния министър Бисер Петков и представители на работната група по регламентиране на фазата на изплащане на вторите пенсии, съобщава БТА.

При пенсиониране ще се подписва договор със съответния фонда, в който са били превеждани вноските по втория стълб на осигуряването за старини. В договора ще има посочен гарантиран размер на допълнителната пожизнената пенсия за старост, като той ще бъде изчислен на базата на сумата на брутния размер на преведените от НАП осигурителни вноски за осигуреното лице. Това е вид гаранция, която на практика пенсионните дружества заплащат с формирането на резерв за гарантиране на брутния размер на осигурителните вноски, поясни социалният министър. 

Първите пенсионери с право на втора пенсия ще се появят в края на 2021 година и това ще са жените, родени през 1960 година. Във втория стълб се осигуряват всички работещи в масовата трета категория, родени след 1959 година. През 2024 година пенсионерите с втора пенсия ще станат повече с придобиването на правото на втора пенсия и за мъжете. 

Сметките на експертите сочат, че повечето от натрупаните средства по партидите през 2021 година ще са недостатъчни за пожизнена пенсия при осигуряване на средни доходи. През 2024 година вече ще има право на повече гарантирани пожизнени пенсии. 

Правото на допълнителна пожизнена пенсия за старост се придобива при навършване на пенсионната възраст на човек, като това е единственото условие. При условие, че осигуреният има достатъчно натрупване по партидата, изчислена му е пенсия не по-малка от минималната, при желание пенсията може да се отпусне една година преди навършване на възрастта. 

Допълнителната пожизнена пенсия е месечно плащане, като размерът й се определя в пенсионния договор и не може да е по-малък от 20 процента от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст към датата на определяне на размера на пожизнената пенсия. При сегашния размер на минималната пенсия това е малко повече от 40 лева .

Законодателството регламентира допълнителна пожизнена пенсия за старост с права на наследници - с гарантиран период на изплащане от 5, 10 и 15 години, колкото бъде записано в пенсионния договор, през който период, независимо от това дали пенсионерът е жив или не, пенсията ще се изплаща, включително и на неговите наследници до изтичане на този период. Може да бъде и без такива права на наследяване, ако лицето няма наследници. 
Тази допълнителна пожизнена пенсия може да бъде своеобразен комбиниран продукт - да се започне с разсрочено плащане за определен период и след това да се премине към пожизнена пенсия. Този вариант е възможен, когато има достатъчно натрупвания по партидата. При пожизнената пенсия се гарантира инвестиционният риск "дълголетие" и това става със специален резерв. 

Когато човек е придобил право на пенсия и натрупванията му по партидата позволяват пенсия,по-висока от 20 процента от минималната пенсия, тогава  партидата се закрива и натрупаните средства се прехвърлят във фонд за изплащане на пожизнени пенсии. Този фонд се формира като обособена сметка в рамките на УПФ. Фондът се създава при определяне на първата пожизнена пенсия от дружеството, формира се основно от прехвърлени средства от индивидуалните партиди на пенсионерите, на които е отпусната пожизнена пенсия, но може и да се захранва от прехвърлени средства от резерва за гарантирани изплащания на пожизнени пенсии. Тук постъпва и доходът от инвестирани средства от активите на този фонд. 
Предвидено е в този фонд да се извършват и поемат разходите за изплащане на пенсионерите. 

Втората опция - за хората, за които средствата по партидата няма да са достатъчни за пожизнена пенсия , която да е не по-малко от 20 процента на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, е предвидено разсрочено плащане или като последна възможност - еднократно плащане. Разсроченото или програмирано теглене, е за срок, който лицето избира и зависи от натрупванията по партидата, които ще са недостатъчни за пожизнена пенсия. Размерът на това еднократно плащане е в интервала не по-малко от 20 процента от минималната пенсия и не повече от 100 процента от нея - при сегашния размер на минималната пенсия - от 40 до 200 лева. В зависимост от това какво ще избере човек, ще зависи срокът на това плащане, който обаче няма да покрива оставащия живот. Ако размерът на средствата по индивидуалната партида е по-малък от три минимални пенсии, тогава човек може да получи еднократно тази сума или разсрочено, но в рамките на една година. 

Правата на наследниците в зависимост от избрания продукт са различни. Когато пенсионерът е избрал пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане и ако в рамките на този период настъпи неговата смърт, наследниците продължават да получават пенсията до изтичане на гарантирания период. Ако смъртта е настъпила след изтичане на този гарантиран период на получаване, плащането приключва след смъртта на пенсионера. Ако се изплаща разсрочено, при смъртта на пенсионера, наследниците получават остатъка от партидата. 

Бисер Петков даде пример за жена, която се е осигурявала от 2002 до 2021 година и ще придобие право на втора пенсия през 2021 година. Брутният размер от осигурителни вноски при осигуряване на среден осигурителен доход трябва да 6632 лева, което е гарантираната сума. Ако в партидата има по-малка сума - около 6000, пенсионното дружество със средства от резерва за гарантирания размер, допълва тази сума, като на база на нея се изчислява гарантиран месечен размер на пожизнената пенсия, като в случая това е малко над 36 лева. Ако се приеме, че по тази партидата натрупванията към 2021 са 7874 лева, върху тази сума изчисленият размер на първата пожизнена пенсия е 43, 72 лева. В случая месечният размер ще е по-малък от 20 процента от минималната пенсия при прогнозните й размери за 2021 година и тази жена тя трябва да премине към вариант разсрочено плащане.
 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ