ОИСР: Подкрепата за аграрния сектор достигна 817 млрд. долара

ОИСР: Подкрепата за аграрния сектор достигна 817 млрд. долара

ОИСР: Подкрепата за аграрния сектор достигна 817 млрд. долара

Общата подкрепа за селскостопанския сектор в 54-те държави, които Организацията за икономическо сътрудничество и развитие наблюдава (ОИСР) достигна 817 млрд. долара годишно през 2019-2021 г. Това сочи последния доклад на организацията.  Портфейлът е с 13% по-голям от 2018-2020 г., когато секторът е подпомогнат със 720 млрд. долара. 500 млрд. долара годишно от тях са плащани от публичните бюджети, а останала част са били под формата на подкрепа на пазарните цени.  

В изследването на ОИСР, публикувано тази седмица, се посочва още, че индивидуалните производители са получавали 611 млрд. долара годишно като положителна подкрепа през 2019-2021 г., което представлява 17% от брутните земеделски приходи в страните от ОИСР и 13% - в единадесетте нововъзникващи икономики.

„Това увеличение отчасти се дължи на фактори, които може да се окажат временни, включително подкрепа както за потребителите, така и за производителите в контекста на пандемията от COVID-19 и увеличения на подкрепата на пазарните цени, свързана с възстановяването на стадата след африканска чума по свинете”, правят уточнение авторите на доклада.

При 817 млрд. долара годишна подкрепа през 2019-2021 г., означава, че тя се е увеличила 2,4 пъти от 2000-2002 г. в номинално изражение, което се сравнява с 3,3-кратен ръст на стойността на селскостопанската продукция.

Подкрепата е концентрирана в няколко големи икономики. Сред страните от ОИСР тя остава значителна – тя е средно 346 млрд. долара годишно през 2019-2021 г. Две трети от нея се пада на двата големи земеделски производители – ЕС и САЩ.

Реформите на селскостопанската политика в страните от ОИСР бяха в застой през последното десетилетие, а в някои случаи дори белязаха връщане назад. В същото време подкрепата в 11-те нововъзникващи икономики, обхванати в този доклад, се е увеличила значително, достигайки 464 млрд. долара годишно през 2019-2021 г., като само делът на Китай е около 60%.

В малък брой държави политиките също потискат цените за някои или всички стоки, генерирайки трансфер от 117 млрд. долара от земеделските производители.

През 2020 г. и 2021 г. правителствата са похарчили съответно 55 млрд. и 70 млрд. долара, което представлява 10% и 13% от цялата бюджетна подкрепа през тези години.

Селското стопанство има основен принос за изменението на климата в световен мащаб. Заедно с горското стопанство и друго земеползване, то допринася за около 22% от антропогенните емисии на парникови газове. Тези емисии се състоят от метан и азотен оксид, директно генерирани от селскостопански дейности – животновъдство, отглеждане на ориз и използване на торове – и непреки емисии на въглероден диоксид чрез промяна в земеползването, като загуби на въглерод в селскостопанската почва и обезлесяване.

 54-те страни, обхванати в доклада, допринасят за около две трети от преките селскостопански емисии на парникови газове в световен мащаб. И две трети от тези емисии се отнасят конкретно за животновъдството. Само 16 държави обаче са си поставили цел да намалят емисиите.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ