Нови промени в регистъра БУЛСТАТ

Нови промени в регистъра БУЛСТАТ

Нови промени в регистъра БУЛСТАТ

Парламентът прие промени в Закона за регистър БУЛСТАТ на първо четене. Всички от гласувалите 96 народни представители бяха "за".

Промените се налагат във връзка с изменения в Закона за особените залози, с които са приети законодателни стъпки към цялостната електронизация на Централния регистър на особените залози. Тези промени налагат необходимостта от създаването на електронна партида и уникален идентификатор за всички лица и организации, вписани в регистър БУЛСТАТ, включително и за чуждестранните физически и юридически лица, когато са залогодатели по Закона за особените залози.

С промените в Закона за регистър БУЛСТАТ се прецизират изискванията към документите, които трябва да бъдат представени от подлежащите на регистрация лица и се предлага подробна регламентацията на достъп до регистър БУЛСТАТ.

Осигурява се изцяло безплатен отдалечен достъп до публичната част на регистъра и се създава правна възможност за издаването на удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път.

Предвижда се също автоматизирано подаване на данни за вписаните в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, както и се урежда безплатен обмен на информацията между регистрите на съда, държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация, се посочва в доклада на комисията.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ