Правителството заделя над 300 млн. лв. за увеличение на учителските заплати догодина

Правителството заделя над 300 млн. лв. за увеличение на учителските заплати догодина

Правителството заделя над 300 млн. лв. за увеличение на учителските заплати догодина

Правителството прие стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 година. В прогнозата за догодина за дейностите, свързани със сектор образование, е предвидено увеличение на текущите разходи с 313,8 млн. лв. спрямо 2018 г. във връзка с политиката за увеличение на заплатите на педагогическия персонал.

В сферата на социалните услуги средствата са завишени с 30,2 млн. лв. спрямо 2018 г. Стандартите за социалните дейности са увеличени диференцирано, като за специализираните институции за предоставяне на социални услуги са увеличени с 10 на сто, а за социалните услуги, предоставяни в общността, увеличението на стандартите е в границите от 3 на сто до 15 на сто. В прогнозата за 2019 г. размерът на месечната помощ на ученик е увеличен на 35 лв.

За 2019 г. за делегираните от държавата дейности в културата, финансирани чрез бюджетите на общините, се предвижда увеличение на средствата с 11,8 млн. лв. Стандартите за регионалните библиотеки, музеи и художествени галерии с регионален характер са завишени с 5 на сто, а за читалищата - с 13 на сто.

Стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г. са съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ