Предлагат промяна на кода по БУЛСТАТ за физическите лица

Предлагат промяна на кода по БУЛСТАТ за физическите лица

Предлагат промяна на кода по БУЛСТАТ за физическите лица

Правосъдното министерство предлага промяна на кода по БУЛСТАТ за физическите лица с цел по-добра защита на личните данни. Промяната е обусловена от необходимостта от адаптиране и съобразяване на някои разпоредби в Закона за регистър БУЛСТАТ в съответствие с принципите, свързани с обработването на личните данни, заложени в Регламент на ЕС. 

В момента кодът по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, и на другите физически лица - осигурители, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), които представляват лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните. 

Затова се предлага преобразуване на кода по БУЛСТАТ за физическите лица от 10-значен на 9-значен.

Въз основа на направено предварително проучване от Агенцията по вписванията се предвижда преминаването от регистрация по код, съвпадащ с ЕГН, към регистрация по друг ЕИК номер да стане автоматизирано в рамките на преходен период от 14 месеца.

Тези изменения ще подобрят правната сигурност в търговския оборот чрез осигуряването на защита на личните данни на физическите лица при тяхното обработване. 

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ