България

Политика

|

Общество

|

Въвеждане на линия на енергийна бедност сред предложенията на коалиционните разговори

Въвеждане на линия на енергийна бедност сред предложенията на коалиционните разговори

Криминализиране на доплащанията на ръка над официално декларираните заплати и засилване на съвместните проверки между НАП и ГИТ. Това е едно от предложенията, които представителите на "Продължаваме промяната", "Демократична България", "Има такъв народ" и БСП разискваха на дискусията по тема "Труд и социални грижи". 

Сред предложенията, които се чуха в залата, бяха още: въвеждане на линия на енергийна бедност и мерки за спешна енергийна целева подкрепа за семействата с ниски доходи; минималната работна заплата да е 50% от средната работна заплата, безплатни детски градини и ясли; еднократна помощ от 300 лв. за всички деца от първи до четвърти клас; пълен анализ на двата стълба на пенсионната система, както и премахване на ТЕЛК-системата и заместването й с международна система за оценка на възможностите на хората. Ето и конкретните предложения, които дадоха представителите на партиите, които разискваха мерките в социалната сфера, които да залегнат в бъдещото коалиционно споразумение на новото правителство. 

"Продължаваме Промяната" предложи големи глоби и криминализиране на доплащанията на ръка над официално декларираните заплати. Според експертите от партията глобите трябва да се плащат от работодателя, от счетоводителя и от самото лице, за да се изсветлят осигуровките, пенсионните плащания. От формацията предлагат и засилване на съвместните проверки между Националната агенция за приходите и Главната инспекция по труда.

Според ПП социални помощи не трябва да се дават на хора, които са трудоспособни. "Ако някой може да работи, той трябва да работи, а не да разчита на социални помощи", каза съпредседателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев по време на дискусията. 

Минималната работна заплата трябва да е 50% от средната работна заплата. За това настоя Мика Зайкова от "Има такъв народ" и припомни, че това е заложено и в европейската директива за минималната работна заплата. Тя добави, че максималният осигурителен доход трябва постепенно да расте и да е равен най-малкото на три минимални работни заплати. 

Минималната пенсия за пълен трудов стаж трябва да бъде близко до издръжката на живот в средносрочен план, а пенсиите като цяло да гарантират заместващ доход на средноевропейските нива, настояват от ИТН. Причината, която посочват от партията е, че стандартът на живот на пенсионерите драстично пада след излизането им в пенсионна възраст, а България е страната с пенсии с най-нисък заместващ доход. 

От "Има такъв народ" предлагат да се направи пълен анализ на двата стълба на пенсионната система на категориите труд за пенсиониране, като на базата на този анализ да има цялостна пенсионна реформа. Партията се обяви за премахване на таксата за вноска във втори стълб и мерки за по-гъвкаво управление на средствата в него, а социалното подпомагане на пенсионерите с доходи под линията на бедност да бъде и през услугите в домашна среда. 

Партията предлага универсален принцип за подпомагане на семейства с деца. Еднократна помощ за ученици от всички класове. Потребителска помощ в размер на 24 минимални заплати за новородени и отглеждани в България деца, разсрочена в период от 7 години, като идеята е парите да се дадат на заетите родители, живеещи в България.

Механизъм за подкрепа на енергийно уязвимите потребители, официална дефиниция за енергийна бедност, искат от ИТН. Според партията в действащата наредбата доходният критерий изостава, базиран е на два пъти Гарантирания минимален доход (ГМД), което е критерий, който не може да догони увеличението на доходите и разходите на хората. От партията настояват критерият да следва процент от официалната линия на бедност, а тя ежегодно да следва методиката на Евростат. Необходимо е и да се разграничи помощта на отопление от помощта за електроенергия, смятат от ИТН. 

Въвеждане на линия на енергийна бедност е сред предложенията на "Има такъв народ" като идеята е да има един енергиен калкулатор, с който всеки един потребител да изчисли какъв разход има, дали има възможност да покрие критериите за енергийна бедност, а втората компонента да е неговият разполагаем доход след разхода за сметка - над линията на бедност. 

От ИТН искат да се преразгледа бюджета на делегираните от държавата дейности в социалните услуги, без да се ощетяват работниците, като се помисли за услугите по 24 часа, които не са получили достатъчно пари, а са много натоварени по време на пандемията. Да се подобрят условията на труд и заплащането на социалните работниците, като висшистите да получават заплати като учителските, искат още от партията. 

Приемане на промени в Закона за личната помощ, които да премахнат ТЕЛК решението като достъп до лична помощ, увеличаване на часовете от 12 на 16, както и на ставката, предлагат от ИТН. Създаване на Държавна агенция за хора с увреждания, която да вземе под управление интеграционните отдели за хора с увреждания, както и да се възстанови националният раков регистър и регистрите за редки болести, искат от ИТН.

"Демократична България" иска да се дефинира понятието благосъстояние като се постави концепцията за благосъстояние, включително благосъстояние на детето, в основата на нормативната база. Според партията липсата на дефиниция за детската бедност пречи на това да се подпомагат децата, да се инвестира в политики, които да повишават тяхното благосъстояние, качество на живот и включване. 

От партията настояват детските градини да станат национален приоритет, за да могат родителите да съвместяват успешно личен и професионален живот. Сред другите им идеи са: регулиране на професиите в социалната сфера (напр. социален работник, клиничен социален работник, психолог, психотерапевт и логопед), защото България е една от малкото страни в ЕС, която не е направила това.

По отношение на пенсиите, експертите на ДБ определиха като притеснително, че разликата между минималната пенсия и средната е станала прекалено малка. Според партията дългосрочно хората трябва да бъдат насърчавани да се осигуряват върху реалните им доходи. 

Елисавета Белобрадова призова системата на ТЕЛК да бъде премахната и да се премине към международната система за оценка на възможностите на хората. "В момента тази система съществува само, за да се получават пенсии, а няма за цел хората да се включат в социалния живот", посочи тя. 

Партията предлага и създаването на Пътна карта, която да е въз основа на регистри за всички уязвими групи. Трябва да знаем всички уязвими групи, като дейностите да се правят въз основа на регистрите и посочените нужди от тях, посочиха от ДБ. Експертите обърнаха внимание и на огромната администрация и липсата на хора на терен.

БСП настоява добавката от 120 лева към пенсиите да продължи да се изплаща до края на извънредната епидемична обстановка, а размерът на майчинството през втората година и през 2022 г. да бъде колкото минималната заплата.

От думите на Георги Гьоков от БСП стана ясно, че се обсъжда размер на минималната работна заплата от 710 лева за 2022 г. В момента майчинството е колкото минималната работна заплата, но това е записано само до края на годината. 

БСП иска в бюджета да има конкретни мерки за спешна енергийна целева подкрепа за семействата с ниски доходи - месечна целева субсидия от 200 киловатчаса до края на март при ясно дефинирани критерии за енергийна бедност. Нито едно семейство с ниски доходи да не бъде изключено от енергийната мрежа, като се даде възможност за разсрочено плащане на сметките, които са високи през зимния отоплителен сезон. Ограничаване на износа на дърва за огрев, диференцирани ставки на ДДС за храни и лекарства също са сред предложенията на БСП. 

Има и още предложение: безплатни детски градини и ясли, помощ в размер на минималната работна заплата за родителите, които са принудени да останат вкъщи по време на пандемията с децата; еднократна помощ от 300 лв. за всички деца от първи до четвърти клас; облекчаване на данъчната и осигурителната тежест за работещи родители чрез въвеждане на 500 лв. необлагаем минимум за всяко дете. 

Проблемът с бедността да не се решава с осигурителната система, а със социалната, искат от БСП. "Не трябва политически да се разрешават проблемите с минималната пенсия, трябва да се доплаща до линията на бедност чрез социалната система, за да не се смачква логиката на осигурителната система", каза Емилия Масларова, която два пъти е била социален министър на страната ни.

От партията настояват всички плащания, които не са свързани с осигурителен принос, да се поемат от социалната система. Закон за възрастните хора, по-висок размер на минималното обезщетение за безработицата и увеличаване на тежесттта на всяка година трудов стаж след пенсионна възраст.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ