Технологии

Високотехнологични решения за телекомите

Високотехнологични решения за телекомите

Високотехнологични решения за телекомите

Много компании и техните мениджъри са убедени, че е от национален интерес в България да се изготвят адекватни и модерни програми за създаване на IT специалисти. Какво прави в тази посока компанията за висотехнологични решения “Effortel България“ разказва нейният генерален директор Мартин Петков.

- Effortel започна да работи на пазара през 2005 г. Какво се случи с компанията за тези 16 години и в каква посока тръгна развитието ѝ?

- Накратко казано, разбрахме колко трудно в действителност се гради един бизнес и колко лесно могат да се загубят позиции, ако постоянно не се мисли в далечна перспектива. За тези 16 години компанията прерасна от група ентусиасти със сходни идеи до глобална компания, обслужваща телекомуникационните нужди на 16 оператора, разположени на три континента, с международно признание, високотехнологични патенти и постоянно растящ екип, наброяващ 150 души в момента. Претърпяхме структурна метаморфоза, преориентирайки се от бутикова компания, предлагаща телекомуникационни решения, към продуктово ориентиран бизнес, успешно конкуриращ големи имена от бранша като „Ериксон“, „Амдокс“, „Неткракър“ и други. Реализирахме първи в света банков мобилен оператор, интегриращ банкови и телекомуникационни решения в Кения. Две години по-късно реализирахме и втория такъв проект в света с втората по големина банка в Русия ВТБ. Постигнахме много, но най-вече сформирахме екип от изключителни професионалисти, с който искрено се гордеем и заедно реализираме нови постижения всеки ден.

- Клиенти са ви телекоми по цял свят. Защо избират вашата услуга?

- Това е въпрос, който ние си задаваме редовно в старанието си да разберем от какво се нуждаят нашите настоящи и бъдещи клиенти. Една от основните ценности на компанията ни, за която ревностно се грижим и борим, е почтеността. От ключово значение е да поддържаме открити взаимоотношения с клиентите си, базирани не на принципа за максимизиране на печалбата, а на полезността и добавената стойност от наша страна. Стъпвайки именно на този принцип и на иновациите в сферата на информационните технологии, ние градим и продуктовата си гама. Стремим се да помогнем на партньорите си да се фокусират изцяло върху решаването на основните си задачи, а именно как да укрепят пазарните си позиции и да привлекат част от вече разпределения и силно сатуриран пазар, адресирайки технологичните съставни на тези въпроси за минути с помощта на нашите решения, а също така и виждайки ефекта им в реално време. Бизнес моделът ни също е базиран на този наш основен принцип, като цената за използването на продукта ни изцяло зависи от размера и динамиката на клиентската база на оператора. По този начин ние се ангажираме да подпомогнем изцяло растежа на клиентите си, тъй като имаме преки икономически изгоди от това. В нашия бранш ние сме единствената компания, която прилага подобен подход.

- Каква е разликата в търсенето от страна на клиентите в България и навън?

Съществена. Нямаме реализирани проекти в България, бизнесът ни е изцяло експортно ориентиран. Възможно е това да е свързано с факта, че българските телекоми са до някаква степен част от големи транснационални компании, в които решенията се налагат на база технологична стратегия на групата, а отчасти и на факта, че те имат и софтуерни отдели, които реализират текущите им потребности. Като компания, базирана предимно в България, бихме се радвали на съвместни проекти с местни телекоми. Що се касае до международните ни партньори, наблюдаваме съществени инвестиции в услугите по пренос на данни и постоянни усилия за намаляване на разходите чрез автоматизация и рационализация на бизнес процесите. Също така ние сме въглеродно неутрални и разработваме проект по създаване на индивидуален портфейл за въглеродна неутралност и нейн офсет чрез телекомите за частни лица и компании, първоначално в Белгия.

- Как се променят изискванията на потребителите към мобилното потребление?

- Глобалният тренд е постепенно мигриране на класическите телеком услуги към интернет базирани. Това е пряко свързано с развитието и достъпността на т.нар. смартфони, както и техните платформи и глобален пазар на приложения. За сравнение, Whatsapp в рамките на един ден доставя около 100 милиарда съобщения, а 7 от 10 души в глобален аспект предпочитат да се обаждат на близките си не като не използват класическа телефония, а Whatsapp, Viber, Facebook или подобни приложения. Тази тенденция е логична, имайки предвид това, че за крайния потребител използването на тези услуги е безплатно, като най-сериозни са свързаните с тази тенденция икономии от международни разговори и роуминг. Тези иновации са изключително изгодни за потребителите и силно притеснителни за мобилните оператори. В бъдеще ще оцелеят онези, които имат добре развити мрежи за високоскоростен пренос на данни и силно оптимизирани бизнес процеси. Неслучайно съвсем наскоро група големи телекоми отправиха апел към големите стрийминг платформи да покрият част от разходите по модернизация на мобилната мрежа и преминаване към 5G, което е индикация за трудностите, които операторите срещат, като аз лично очаквам сътресения в бранша в близките години. В Италия например средният пакет данни, предлаган от операторите, е 50 GB за 6 евро на месец, като около 7% от потребителите надвишават пакетите си всеки месец, с тенденция този клиентски сегмент да се увеличава.

- Какво е разпределението на служителите ви в различните държави? Къде и защо се намират по-лесно нови специалисти?

- Над 90% от служителите ни са в България. Имаме офиси в Белгия, Сърбия и Украйна, като планираме откриване на офис и в Русия. Нови хора се намират все по-трудно независимо от локацията. Това е тенденция, свързана с експоненциално нарастващата нужда от IT специалисти и все по-малко наличните такива с опит на пазара на труда. В България има изключително подготвени професионалисти, както и сериозни академични общности, където такива хора може да се подготвят. Ние например преподаваме в Техническия университет, като амбицията ни е да споделяме ситуации от реалния живот със студентите и да им дадем знания, реално приложими на пазара. Смятам, че е от национален интерес в България да се изготвят адекватни и модерни програми за създаване на IT специалисти, още от началните училища, имайки предвид нашата уникална история в световното развитие на IT и ключовото значение на сектора за БВП.

Интервю на Марин Иванов. Текстът е публикуван в специалното издание на Мениджър "Първите в бизнеса", което е на пазара

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ