Работодателите у нас оптимисти за заетостта

Работодателите у нас оптимисти за заетостта

Относително благоприятна перспектива за заетостта у нас се очертава до края на годината според оповестеното днес Обзорно изследване на Менпауър. Почти две трети от анкетираните 752 работодатели не предвиждат съкращения до края на годината, а повече от един на всеки пет висши мениджъри заявява намерения да наема работна ръка, става ясно от проучването. Това формира нетен обзор на заетостта от +13% за България и ни нарежда сред най-оптимистичните страни по този показател в Европа, Близкия Изток и Африка.

Най-активни темпове по наемане в региона се очертават в Турция, където според проучването се формира нетен обзор на заетостта от +20%. Следват Израел с +16%, Норвегия с +13% и България със същия показател. На другия полюс, с най-песимистични показатели за наемане са Гърция и Италия съответно с -13% и -11%.

„Въпреки несигурността в бизнес средата в Европа отговорите на работодателите показват, че пазарът на труда няма да поднесе големи изненади през остатъка на годината. Очаква се темповете на наемане да останат без промяна и относително стабилни в сравнение с третото тримесечие на Обзора. Факт е, че българските работодатели са едни от най-оптимистичните в Европа, като по-малко от 10 процента от тях съобщават, че ще съкращават персонала си през следващото тримесечие”, каза Надя Василева, управляващ директор на Менпауър България, Сърбия и Хърватска.

 

Мениджърите от всичките пет региона, включени в Обзорното изследване на Менпауър за заетостта, докладват позитивни очаквания за наемане през следващото тримесечие. С най-висок показател са работодателите в София, където се формира нетен обзор на заетостта от +19%. Силната прогноза за столицата най-вероятно се дължи на няколкото компании, които инвестират в разширяването на дейността си, както и от нови компании, главно в сферата на услугите и търговията на едро и дребно, смятат анализаторите.

•За региона на Бургас индексът съответно е +5%, което е увеличение с два процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие.

•В Пловдивски регион мениджърите по наемане на служители съобщават за нетен обзор на заетостта от +10%, но въпреки че остават позитивно настроени прогнозата им бележи чувствителен спад с 11 процентни пункта в сравнение с третото тримесечие на годината.

•За региона на Русе нетния обзор на заетостта е +10% с относително занижение в сравнение с предишното тримесечие, когато е бил +14%.

•С 10 процентни пункта пада прогнозата за Варна и региона като към момента на проучването формира нетен обзор на заетостта от +5%.

Данните за Бургас и Варна не са изненадващи, тъй като с приключването на активния туристически сезон, намалява и сезонната заетост, обясняват анализаторите.

Друг позитивен извод от проучването е, че работодателите от седем от десетте анкетирани индустриални сектора споделят положителни прогнози за предстоящото тримесечие. Анкетираните мениджъри в сектора на строителството и финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите очакват най-активни темпове за наемане през четвъртото тримесечие, като запазват прогнозата си от +20%.

Най-голямо подобрение на прогнозите на тримесечна база се наблюдава при работодателите от сектора „Електричество, газ и вода”, където обзорът за заетостта от +18% регистрира подобрение от 16 процентни пункта. Единствените негативни настроения за четвъртото тримесечие идват от мениджърите по наемане от секторите „Земеделие”, „Минно дело” и „Ресторанти и хотели” .

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ