Развиващите се страни са привлекли 50% от инвестициите за 2010 г.

Развиващите се страни са привлекли 50% от инвестициите за 2010 г.

За първи път в историята през 2010 г. половината от преките чуждестранни инвестиции са били насочени към развиващите се икономики. Освен това развиващите се страни са генерирали рекордни нива инвестиции, много, от които насочени към страни от Изтока. "Това демонстрира нарастващото значение на тези страни", пише във въведението си към Световния инвестиционен доклад за 2011 г. Бан Ки Мун, генерален секретар на ООН.

В България докладът на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) беше представен днес на пресконференция от Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции.

Един от основните изводи от доклада е, че преките чуждестранни инвестиции през първата половина на 2011 г. бележат умерено и неравномерно възстановяване от финансовата криза.

Очакванията на организацията за периода 2011-2013 г. са инвестициите в световен мащаб да бъдат между 1,5 трлн. и 2 трлн. долара, достигайки пиковите си нива 2007г. Важен принос за това имат транснационалните компании, които в момента разполагат с налично количество активи, които да инвестират. Освен това кризата даде стимул на компаниите да преструктурират дейността си, търсейки нови места за инвестиции. Ръстът на фондовите пазари и фактът, че по време на кризата държавите придобиха дялове в много предприятия, от които ще се освободят с успокояването на световната икономика, също спомага за възстановяването на инвестициите.

Основните проблеми пред инвестиционния поток, които отчита докладът са дисбалансът между финансовия и нефинансовия сектор, както и опасността от прегряване на някои икономики като бразилската или китайската.

Данните на UNCTAD също така отбелязват ръст от 50% на сливанията и придобиванията през 2010 г. в промишлеността и добивния сектор. „Това, както и усвояването на 50% от инвестициите от развиващите се пазари означава, че обстановката се успокоява и че бизнесът се връща към тези страни, където възвращаемостта е по-голяма“, коментира Борислав Стефанов. Увеличаването на инвестициите освен това значи, че има все повече фирми, които могат да си позволят да влагат пари навън, добави той.

През 2010 г. най-големият източник и същевременно получател на инвестиции в света са САЩ. Заедно с Канада те бележат ръст на инвестициите от 45%, както и ръст на сделките по сливания и придобивания. Други такива страни са Белгия, Германия, Бразилия, Русия, Сингапур, Франция, Китай, Хонконг.

Според данните на UNCTAD се забелязва спад на преките чуждестранни инвестиции в развитите икономики и растеж в Югоизточна Азия. Това, което прави впечатление е, че бедните страни продължават да получават малък дял от световния поток инвестиции.

Африка например е получила 55 млрд. долара, което е спад с 10% от полученето през 2009 г. Една от африканските държави с най-много инвестиции е Либия. Трябва да се отбележи обаче, че докладът обхваща периода от началото до края на 2010 г. преди политическата обстановка в страната да се влоши. С оглед на последните събития там експертите очакват инвестициите да намалеят още, имайки предвид, че големи корпорации като Shell и British Petrolium се оттеглят от местния пазар.

В Азия Китай е най-големият получател на инвестиции с 106 млрд., като се очаква паричните потоци в страната да започнат да се насочват към високотехнологичните сектори. Индия бележи спад на инвестициите от 30%, поради висока инфлация, дефицит и административни пречки. Държавата в този регион, която има най-голям прираст е Бангладеш, въпреки че е със скромните 913 млн. долара. На фона на положението на Близкия Изток Турция прави изключение с получени 58 млрд. долара.

Латинска Америка е получила 160 млрд. долара през 2010 г. от световната „порция“ парични потоци. Най-голям принос за това има Бразилия.

За същата година Русия е получила 70 млрд. долара, което обаче е спад в сравнение с резултата от 2009 г. За сметка на това Украйна е първенец в района с 35% ръст на инвестициите.

В Европа има спад почти навсякъде, с получени 313 млрд. евро. От тях България е получила 2,2 млрд. долара, през 2009 г. те се изчисляват на 3,4 млрд. долара. По този показател страната ни се нарежда в една група с Гърция и Унгария. Най-висок ръст на инвестициите на Стария континент има Чехия, където те се равняват на 6,8 млрд. долара. Ръстът е впечатляващ на фона 2,9 млрд. долара, които страната е привлякла през 2009 г. Традиционният конкурент на страната ни, с който често се съизмерваме - Румъния е привлякла 3,6 млрд. долара миналата година.

Интересен факт е, че докато през 2000 г. повечето законодателни промени в света са били с цел привличане на инвестиции, през 2010 г. 30% от тях са били рестриктивни спрямо инвестициите. Според доклада световната икономика миналата година се равнява на 60 трлн. долара.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ