Безработните у нас намалели с близо 84 хил. за година

Безработните у нас намалели с близо 84 хил. за година

През първото тримесечие на 2015 г. безработните в страната са 349,2 хил., а коефициентът на безработица – 10,6%. В сравнение с първото тримесечие на 2014 г. броят на безработните е с 83,8 хил., или 19,4% по-нисък, а коефициентът на безработица - с 2,4 процентни пункта, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

През посочения период коефициентът на безработица намалява равномерно при мъжете и при жените, като достига 11,4% за мъжете и 9,7% за жените. От общия брой на безработните през първото тримесечие на 2015 г. 200,4 хил. (57,4%) са мъже и 148,9 хил. (42,6%) - жени.

От всички безработни 13,7% са с висше образование, 51,8% - със средно и 34,5% - с основно и по-ниско образование.

През първото тримесечие на 2015 г. продължително безработни (от една или повече години) са 206,9 хил., или 59,2% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 6,3%, като в сравнение с първото тримесечие на 2014 г. намалява с 1,4 процентни пункта.

От общия брой на безработните лица 49,7 хил., или 14,2% търсят първа работа.

През първото тримесечие на 2015 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 16,9%. В сравнение с първото тримесечие на 2014 г. този коефициент е по-нисък с 3,9 процентни пункта.

Заетост

През първото тримесечие на 2015 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 2,95 млн., а относителният им дял от населението на същата възраст – 47,7% (52,5% при мъжете и 43,3% при жените). В сравнение с първото тримесечие на 2014 г. относителният дял на заетите лица се увеличава с 1,2 процентни пункта.

В сектора на услугите работят 1,887 млн., или 64% от всички заети лица, в индустрията – 878,6 хил. (29,8%), а в селското, горското и рибното стопанство – 184,6 хил. (6,3%).

От всички заети 3,8% (110,7 хил.) са работодатели, 7,7% (227,8 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 87,9% (2,594 млн.) - наети лица и 0,6% (17хил.) - неплатени семейни работници.

От наетите лица 1,884 млн. (72,6%) работят в частния сектор, а 710,4 хил. (27,4%) - в обществения.

От всички наети лица 96,4 хил., или 3,7%, са с временна работа.

През първото тримесечие на 2015 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2,895 млн. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 61%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 37,4%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 65% - с 2процентни пункта по-висок спрямо същото тримесечие на 2014 година.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 506,2 хил., или 50,2% от населението в същата възрастова група. В сравнение с първото тримесечие на 2014 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 г. се увеличава с 2,3 процентни пункта.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ