Безработните у нас намалели с 11 000 за месец

Безработните у нас намалели с 11 000 за месец

В бюрата по труда през април са регистрирани 350 318 безработни, което е с 11 193 лица по-малко в сравнение с март и с 36 307 лица спрямо същия месец на 2014 г. Това показват данни на Агенцията по заетостта.

Равнището на безработица намалява спрямо март с 0,3 процентни пункта до 10,7%. В сравнение със същия месец на 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско – с 1,1 процентни пункта.

На работа през април 2015 г. са постъпили 27 102 безработни, които са с 6 377 лица повече спрямо предходния месец. От тях на първичния пазар са започнали работа 22 046 безработни. Те нарастват в сравнение с март с 2 534 лица. В субсидирана заетост през април 2015 г. са включени 5 056 лица, с 3 843 лица повече от март.

В сравнение със същия месец на 2014 г. постъпилите на работа безработни намаляват с около 3 200 лица, поради по-малко включени в субсидирана заетост – в схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, и поради прекратяването през 2015 г. на Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Броят на започналите работа безработни лица на първичния пазар се запазва.

В бюрата по труда са заявени 20 671 работни места в реалната икономика, които са с 901 места повече от предходния месец и с 2 260 места повече спрямо същия месец на 2014 г.

Най-много свободни работни места за първичния пазарв бюрата по труда са заявени от сезоннозависимите дейности – от преработващата промишленост  (4 836 места), от хотелиерството и ресторантьорството  (4 263 места), от търговията (2 896 места), от селското, горското и рибното стопанство (1 499 места), от строителството (1 191 места) и от транспорта, складирането и пощите (1 091 места). Най-много се увеличават местата спрямо март в хотелиерството и ресторантьорството (с 1 209 места), в преработващата промишленост (с 931 места) и в строителството (с 200 места).

По програми за заетост в бюрата по труда са заявени 1 329 работни места, а  по схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” – 4 114 работни места.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ