Бизнес климатът живнал през юли

Бизнес климатът живнал през юли

Бизнес климатът живнал през юли

Общият показател на бизнес климата у нас е тръгнал нагоре през юли и се е повишил с 1,4 пункта спрямо предходния месец, показва доклад на Националния статистически институт. През юни показателят отбеляза спад с 1,2 пункта.

Съживяването идва от подобряване на бизнес климата в промишлеността и сектора на услугите, отчита статистиката.

Съставният показател бизнес климат в промишлеността през юли 2010 г. нараства с 2.3 пункта в сравнение с предходния месец. Това се дължи на по-оптимистичните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Оценката за настоящата производствена активност също се подобрява като балансовият показател се покачва с 3.9 пункта.

През юли основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене.

Бизнес климатът в сектора на услугите нараства с 4.0 пункта в сравнение с юни, което отново се дължи на подобрените оценки и очаквания на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията.

По мнение на мениджърите през следващите три месеца не се очаква повишение на продажните цени в сектора на услугите.

През юли 2010 г. равнището на съставния показател на бизнес климата в сектор строителство се понижава с близо един пункт поради влошените оценки за настоящото бизнес състояние на предприятията

Основните проблеми, които пречат на дейността на строителните предприятия, продължават да са несигурната икономическа среда, недостигът на финансови средства и недостатъчното търсене.

През месеца е регистриран спад и в сектора на търговия на дребно, където бизнес климата е с половин пункт под този за юни. И докато мениджърите са оптимисти за настоящото бизнес състояние на предприятията се подобрява, то очакванията за следващите шест месеца са влошени.

По данни от анкетата търговците на дребно имат по-скоро негативни очаквания за увеличаване на продажбите през следващите три месеца. Като цяло, очакванията на предприемачите за поръчките към доставчиците са също песимистични.

Недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда продължават да бъдат основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в сектора

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ