Българската „Приста Рисайклинг” откри модерен завод в Узбекистан

Българската „Приста Рисайклинг” откри модерен завод в Узбекистан

Българската „Приста Рисайклинг” откри модерен завод в Узбекистан

Министър-председателят на България Бойко Борисов и вицепремиерът на Узбекистан Гуломжон Ибрахимов, в присъствието на представителите на акционерите Пламен Бобоков и Ивайло Манджуков, откриха високотехнологичния завод за рециклиране на масла на българската компания „Приста Рисайклинг” в Узбекистан.  Церемонията постави началото на 20-ата международна конференция и изложба „Нефт и газ в Узбекистан”. Юбилейното издание на форума се провежда в столицата Ташкент и в него участват над 200 компании от 26 държави. Българо-узбекското предприятие се намира в гр. Ангрен, Ташкентска област.

Проектът е дело на смесеното дружество „Уз - Приста Рисайклинг“, създадено с постановление на президента на Узбекистан. В него влизат българската компания „Приста Рисайклинг“ с 51%  и „Узнефтепродукт“, дъщерна компания на „Узбекнефтегаз", с 49 %. Основни акционери и инвеститори в новото българско дружество „Приста Рисайклинг“ АД са братя Бобокови и семейство Манджукови.

„Дори и днес сме свидетели на иновация – вместо да пътуваме до завода, успяхме чрез видеовръзка да свържем днешната конференция с една българо-узбекска инвестиция в областта на енергийната ефективност, която води до опазване на околната среда, отработване и производство на нефтопродукти и разкриване на работни места”, коментира министър-председателят Борисов.

„Като социално ангажирана компания „Приста Ойл” и в частност двамата с брат ми, в качеството си на мажоритарни акционери, отдавна обмисляхме инвестиция в преработката на отработени масла до получаване на свежи базови, годни за ново влагане в традиционното ни маслено производство. Известно време ни отне проучването на подходящото за нас технологично решение, което най-добре отговаря на бизнес потребностите ни и осмисля инвестиционното ни намерение. Решението да изградим подобна инсталация първо в Узбекистан е изключително логично и последователно - от една страна, Приста Ойл, чрез дружеството си „Уз-Приста”, се утвърди като водещ местен производител на готови масла, а от друга, пазарът на масла в Узбекистан е достатъчно голям, за да обезпечи потребностите на рециклиращия завод от суровина за преработване”, заяви  Пламен Бобоков по време на церемонията.                 

„По отношение на рисайклинга, амбициите ни далеч не спират дотук! Имаме намерение да изградим аналогични преработвателни мощности в редица държави от Азия и Африка, достатъчно големи като пазар и потребление. Освен огромния социален ефект, инвестицията ни там ще произведе суровина за свежи базови масла за местно производство на висококачествени масла, а също и продукт с висока принадена стойност за експорт срещу постъпления от валута“, допълни Бобоков.

Размерът на общата инвестиция в завода е около 19 милиона щатски долара и предвижда разкриването на пряко заети 50 нови работни места и още 150 в свързани дейности. Ръководител на успешно завършилото строителство и пуск на завода в Узбекистан е Ивайло Манджуков.

Капацитетът на рециклиращия завод е предназначен за преработка на 40 000 тона отработени масла на годишна база, от които до 30 000 тона свежи базови масла, до 6 000 тона дизелово гориво и до 4 000 тона асфалтова фракция. Предвидено е до 60% от свежите базови масла да бъдат реализирани като износ за суровинно обезпечаване нуждите на „Приста Ойл” в Централна Азия и Украйна, а другата част да бъдат усвоени в производствената програма на „Уз - Приста“. За реализацията на дизеловото гориво и асфалтовата фракция съществува пазар на вътрешно потребление.

Българското дружество „Приста Рисайклинг“ е технологичният партньор и носител на ексклузивните права на защитената пред Американското Патентно Ведомство технология за изграждане на инсталация за регенериране на отработени масла без аналог, която се изгражда за пръв път в Централна Азия и страните от СНГ. Дружество участва не само като инвеститор, но също и като съизпълнител, осъществявайки цялостно инженеринговата дейност  по проекта.

Пускането в експлоатация на новия високотехнологичен завод за преработка на отработени масла „Уз-Приста Рисайклинг“ осигурява намаляване и елиминиране на замърсяването с опасни отпадъци на околната среда, а също ще спомогне намаляването на нерегламентираното депониране на отработени масла в околната среда, обезпечавайки едновременно с това свежа суровина за производство на готови масла, след регенериране на отработените масла, в средноазиатската република.

Инвестицията е своеобразен старт на прилагането на нов подход към събирането, транспортирането и съхраняването на отработените масла, с пряко положително  влияние върху околната среда. Към днешна дата в Узбекистан няма наложен единен подход по посока на екологията, затова и българският принос е от изключително значение.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ