Български организации могат да кандидатстват за 855 млн. евро в конкурси на ЕС

Български организации могат да кандидатстват за 855 млн. евро в конкурси на ЕС

Български организации могат да кандидатстват за 855 млн. евро в конкурси на ЕС

Български научни организации и фирми могат да кандидатстват в последните конкурси по програмите „Информационни и комуникационни технологии” и „Социално-икономически и хуманитарни науки” от Седма рамкова програма на ЕС от финансова рамка 2007-2013. Общото финансиране за всички участници е над 855 млн. евро. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) представи в рамките на информационен ден възможностите за кандидатстване на българските участници.

Десетият конкурс по Програма „ИКТ” е с индикативен бюджет от 705,5 млн. евро. Документите за участие се подават от 10 юли до 15 януари 2013. Най-много средства - 146,4 млн. евро (20,75% от общия бюджет) са предвидени за проекти, свързани с инфраструктури за мрежи и услуги. Ще се приемат предложения в областите: софтуерен инженеринг, услуги и облачни изчисления, цифрово предприятие, социални медии и експериментални изследвания в бъдещия интернет.

По раздела „Информационни и комуникационни технологии за здравеопазване, достойно остаряване, социално приобщаване и управление” ще бъдат отпуснати 142,9 млн. евро. Проектите трябва да са свързани с идеите за виртуален физиологичен човек, ИКТ за управление и моделиране на здравни политики и колективни платформи за повишаване на осведомеността за устойчивост и социални иновации.

Общо 136,5 млн. евро е бюджетът на тематична област „Алтернативни пътища за разработване на компоненти и системи”. Проекти, свързани с роботика ще бъдат финансирани с 90 млн. евро.

Около 43 млн. евро са отделени за проекти в областта на „ИКТ за творчество и учене”. Предложенията на тема „Бъдещи и нововъзникващи технологии” ще бъдат финансирани общо с 35 млн. евро.

По Програма „Социално-икономически и хуманитарни науки” с бюджет от 98 млн. евро може да се кандидатства до 31 януари 2013 г., а по Програма „Наука в обществото” с бюджет 51,7 млн. евро документи се подават до 16 януари 2013 г.

В рамките на програмата са обявени два конкурса. Първият е за набиране на предложения за големи изследователски проекти с бюджет за всички участници 30 млн. евро. Българските кандидати трябва да се включат в консорциум с поне 5 организации от 5 различни държави на ЕС или страни, асоциирани към съюза. Вторият конкурс ще подкрепи малки и средни научни проекти на обща стойност 68 млн. евро. Някои от областите, които ще бъдат финансирани са: “Европа в света” - 17,5 млн. евро и "Растеж, заетост и конкурентоспособност в общество базирано на знанието”-14,5 млн. евро. Нашите институти и компании трябва да потърсят поне трима партньори от три държави от ЕС, за да участват в такъв проект.

Предложенията за проекти за получаване на финансиране от ЕК се подават от международни консорциуми, съставени от представители на различни страни-членки на ЕС или асоциирани по програмата държави. Всички специфични изисквания към предложенията са разписани в Работни програми 2013 и ръководствата за кандидатстване. Допълнителна информация за конкурсите може да намерите на тук.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ