"Групама": Клиентите търсят прозрачност и професионализъм

Групама: Клиентите търсят прозрачност  и професионализъм

"Групама": Клиентите търсят прозрачност и професионализъм

- Госпожо Болар, по какво си прилича и по какво се различава българският застрахователен пазар от този във Франция, където е централата на "Групама"?
- Делът на застрахованите в България е сред най-ниските в Европа. Това важи най-вече по отношение на животозастраховането. Средногодишно французинът харчи 2740 евро за застраховане, докато в България този бюджет е едва 750 евро. Състоянието на българския пазар е все още незряло, но би могло да се развие бурно с помощта на държавата и банките. Всичко това, естествено, трябва да върви ръка за ръка с икономическото развитие. Във Франция повече от 90% от индивидуалните клиенти притежават застраховка "Гражданска отговорност на автомобилите", застраховка "Имущество" и "Обща гражданска отговорност". Освен това те имат и задължителна "Допълнителна здравна застраховка". Все още това не е валидно за България. Във Франция по отношение на автомобилните застраховки е широко използвана практиката на системата "Бонус-малус"*, насочена към шофьора на превозното средство, което не е факт за България в спектъра на застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите". Още един съществен елемент на различие между двата пазара е културата. Българските клиенти асоциират застраховането по-скоро като някакъв вид финансова тежест, отколкото като услуга и финансова сигурност. Очакваме промени, свързани с нова регулационна система, които несъмнено ще помогнат на българския и френския пазар, както и по-глобално - на всички застрахователни пазари в ЕС, да функционират по сходен начин.

- Кои са застрахователните нужди, които все още не са покрити с продукти у нас?
- Почти всички застраховки, разпространени в световен мащаб, се предлагат и в България от различните компании. Очакваме през следващите години значително развитие - както по отношение на формата, така и на обемите на продажбите - да претърпят продуктите от класовете на селскостопанското и здравното застраховане. По отношение на индивидуалните клиенти работим усърдно върху качеството на обслужване и препоръките по подходящите продукти. В основата си продуктите не се различават толкова много. Това, което се променя като цяло, е фактът, че застрахователите обръщаме все повече внимание на клиента в случай на щета и въпроси от негова страна. Развиха се в голяма степен центровете за обслужване на клиенти, било то по отношение на въпроси, свързани с ремонт на недвижимо имущество, избор на лекар, стоматолог, или на юридически въпроси, което само по себе си създава по-близка връзка на доверие между застрахователя и застрахования.
Клиентите търсят прозрачност и професионализъм в желанието си да набавят информация за продуктите и цените, преди да преминат към покупка. Всички желаят детайлно да разберат какво всъщност купуват. Що се отнася до корпоративните клиенти, застраховките "Професионална отговорност" и "Финансова загуба", предизвикана от непредвидено събитие, са също много търсени във Франция. В земеделския сектор добре развити са "Мултирискова застраховка на реколтата" и застраховка "Болест" при селскостопанските животни, които все още не съществуват или са недостатъчно разработени в България.

- През 2015 г. кои застраховки са най-търсени във вашите клонове и с какво се обяснява това?
- Започнахме бизнеса ни в България с имуществена застраховка и неслучайно големият брой клиенти ни се доверяват именно в тази област. Наскоро стартирахме автомобилни застрахователни продукти, които всъщност са най-добре развитите в България. Като партньор на Банка ДСК имаме широка гама от банково-застрахователни продукти, специално пригодени за клиентите. Независимо от търсенето обаче ние се стремим да регулираме поетите от нас рискове, така че да получим баланс, отговарящ на стандартите на компанията.

- Какви нови продукти планирате да предложите на българските клиенти през следващите години?
- Сравнително нов продукт, разработен от нас през последната година, е пакетът застраховки, насочен към фирмите. През следващите години планираме да засилим темповете на продажби към бизнеса. Освен това следим внимателно пазара на индивидуалните застраховки - здравно застраховане, животозастраховане, отговорности. Готови сме да разширим предлагането на разнообразни и различни застрахователни решения в тези сегменти веднага щом установим, че е налице достатъчно търсене. С особено внимание ще проучим етапите по разработването на сегмента, касаещ допълнителната здравна застраховка, както и земеделския пазар. Наш приоритет са и развитието на застраховките със спестовен характер.

- На какво ще заложите, за да се отличите от останалите компании в сектора?
- Иновациите, свързани с обслужването на клиенти и партньори, са наше основно предимство. Умението ни постоянно да се подобряваме е отличителната ни черта в застрахователния сектор. Отделяме изключително внимание на отзивите по отношение на обслужването. Организирани сме така, че да бъдем постоянно реактивни и да оптимизираме работата си по начин, по който застраховането да се превърне в положителен опит за клиента. Политиката на дружеството ни включва поддържане на балансиран портфейл от поети застраховани рискове, което от своя страна ни позволява да отпускаме достатъчно средства за продължаване на инвестиции в иновации. Отделяме голямо значение на новите възможности, които ни предоставят дигиталната комуникация, обучението на нашите служители, както и това на нашите търговски партньори. Основната ни цел винаги ще е лесно и бързо да отговорим на нуждите на клиентите.

* При системата "Бонус-малус" застраховката "Гражданска отговорност" е по-скъпа за водачите,  които често причиняват пътнотранспортни произшествия, и по-евтина за по-внимателните.

 


"ГРУПАМА" В БЪЛГАРИЯ
През 2008 г. международната застрахователна и банкова група "Групама Франция" придобива двете застрахователни дружества "ДСК Гаранция" и става техен едноличен собственик. Година по-късно те са преименувани официално на "Групама Застраховане" и "Групама Животозастраховане". Двете компании са ексклузивни партньори на Банка ДСК. През 2011 г. "Групама Животозастраховане" става носител на наградата "Най-добър комбиниран финансов продукт" за своята застраховка "Живот", свързана със структуриран бонд, за общата кампания с Банка ДСК за комбинирана продажба с депозит. В края на 2013 г. "Групама Застраховане" лансира своите нови и обновени автомобилни застраховки, комбинирани в три застрахователни пакета. През 2015 г. двете компании на "Групама" в България имат търговски офиси в 9 от най-големите градове на страната.

 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ