Доходите на българите се увеличават с 5%, разходите – с над 8%

Доходите на българите се увеличават с 5%, разходите – с над 8%

Доходите на българите се увеличават с 5%, разходите – с над 8%

Средният доход на българите през третото тримесечие на 2011 г. е бил 978 лв., което е с 5% повече спрямо същия период на 2010 г. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Основната част от общия доход на домакинствата (80%) се формира от получаваната работна заплата и пенсиите.

Доходите от работна заплата през третото тримесечие на 2011 г. средно на лице от домакинството са 499 лв., което е с 6,7% повече спрямо същото тримесечие на миналата година. Същевременно относителният дял на работната заплата в общия доход нараства от 50,2 на 51% или с 0,8 пункта.

Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са пенсиите.

Относителният им дял в общия доход намалява с 1,5 процентни пункта и съставлява 29% от него. Размерът на доходите от пенсии през третото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година се запазва и е 284 лв. средно на лице от домакинство.

През третото тримесечие на 2011 г. доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинството нарастват спрямо същото тримесечие на миналата година и достигат 88 лв.

Другите доходи от социално осигуряване и социални помощи през третото тримесечие на 2011 г. имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата. За периода те се повишават от 26 на 36 лв. средно на лице от домакинството.

В същото време обаче общият разход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2011 г. е 917 лв., което е с 8.6% повече спрямо аналогичния период на 2010 г.

Разходите за храна и жилище (енергия, горива, вода и др.) имат най-голям дял при формиране на общия разход и представляват 49,4%.

Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те се увеличават с 4,7% и през третото тримесечие на 2011 г. са 332 лв. средно на лице в домакинството. Относителният им дял в общия разход намалява с 1,4 процентни пункта и представлява 36,2% от него през третото тримесечие на 2011 г.

Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) почти се запазват през третото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на миналата година и възлизат на 148 лв. средно на лице от домакинство.

Разходите за здравеопазване се увеличават със 7,2% през третото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на миналата година и възлизат на 47 лв. средно на лице.

Увеличават се разходите за транспорт и съобщения с 11,1% и достигат 98 лв. средно на лице.

Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават с 8,7% и през третото тримесечие на 2011 г. възлизат на 43 лв. средно на лице от домакинството.

Увеличават се разходите за облекло и обувки с 9,6% и през третото тримесечие на 2011 г. те са 25 лв. средно на лице.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ