Дупката в хазната набъбна до 443 млн. лв.

Дупката в хазната набъбна до 443 млн. лв.

Дефицитът в бюджета за първите десет месеца на 2013 г. нарасна до 443 млн. лв. Към края на септември той беше в размер на 360,5 млн. лв. Дефицитът за периода януари-октомври се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 204,4 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 238,6 млн. лева, показват данни на Министерство на финансите (МФ).

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма (КФП) бележат номинален ръст от 7,3% (1,624 млрд. лв.) на годишна база до 23,751 млрд. лв.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец октомври възлиза на 18,471 млрд. лв.

Приходи

 • приходите от преки данъци са 3,15 млрд. лв.;

 • приходите от косвени данъци са в размер на 9,62 млрд. лв.;

 • приходи от ДДС – 6,105 млрд. лв.;

 • приходи от акцизи – 3,37 млрд. лв.;

 • приходи от мита – 124,3 лв.;

 • приходи от други данъци (вкл. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО) – 698,5 млн. лв.;

 • приходи от данък върху застрахователните премии – 19,9 млн. лв.

 • приходи от социалните и здравноосигурителните вноски – 5,002 млрд. лв.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 5 280,6 млн. лв.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31. октомври 2013 г. възлизат на 24,194 млрд. лв., което е 75,7% от годишния разчет. Съпоставено със същия период на 2012 г., общо разходите по консолидирания бюджет са нараснали с 1,993 млрд. лв. (9%). Съпоставени със същия период на предходната година се отчита ръст основно при социалните и здравноосигурителните плащания, лихвените разходи, капиталовите разходи, разходите за издръжка, разходите за частта от вноската на РБ в общия бюджет на ЕС и други, обясниха от МФ.

Разходи

 • текущите нелихвени разходи са в размер на 19,954 млрд. лв.;

 • капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2,791 млрд. лв.

 • лихвените плащания – 747,1 млн. лв.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена за деветте месеца на 2013 г. от централния бюджет, възлиза на 789,9 млн. лв.

Фискалният резерв към 30. септември 2013 г. е в размер на 4,9 млрд. лева.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ