Държавният дълг се увеличи с почти 17 млн. евро през октомври

Държавният дълг се увеличи с почти 17 млн. евро през октомври

Държавният дълг се увеличи с почти 17 млн. евро през октомври

В края на октомври държавният дълг на България възлиза на 5,517 млрд. евро. От него вътрешният е 2,217 млрд. евро, а външният е 3 млрд. евро. Това показват данни на Министерство на финансите.

В номинално изражение дългът бележи нарастване приблизително с 16,7 млн. евро в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходния месец. Това се дължи главно на покачване на размера на вътрешния дълг в резултат от новото вътрешно финансиране с държавни ценни книжа (ДЦК).

В края на отчетния период делът на държавния дълг към БВП (по прогнозни данни за 2011 г) възлиза на 14,3%. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 8,6%, а на вътрешния държавен дълг е 5,7% от БВП.

В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 40,2%, а външните - от 59,8%.

В края на октомври  валутната структура на дълга достига следните стойности:

  • 15,5% - в щатски долари;
  • 55,3% - в евро;
  • 26,6% - в левове;
  • 2,6% - в други валути.

Извършените плащания през октомври са 59,9 млн. лв.

По отношение на валутната композиция на плащанията от началото на годината, най-съществен е делът на тези в лева, който е 53,1%, следван от 33,2% в евро, 12,2% в щатски долари и в други валути 1,5%.

Държавногарантираният дълг през месец октомври достига до 591 млн. евро. В номинално изражение той бележи намаление приблизително с 16,8 млн. евро, в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходния месец. Това се дължи основно на регистрираната валутнокурсова разлика. Към края на октомври вътрешните държавни гаранции са в размер 5,7 млн.евро.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ