ЕКОПАК България спаси от изсичане 471 000 дървета

ЕКОПАК България спаси от изсичане 471 000 дървета

ЕКОПАК България спаси от изсичане 471 000 дървета

ЕКОПАК даде своя принос за опазване на природата и спестяване на полезни суровини и ресурси, като спаси от изсичане 471 000 дървета, съобщават от компанията. Чрез дейността си през 2012 г. ЕКОПАК е спестила 62,3 млн. квч. електроенергия, 1159 млн. литра питейна вода и 90 560 барела петрол.

С помощта на клиентите, партньорите и жителите на 92-те общини, в които ЕКОПАК има разположени 18 000 трицветни контейнера, тя е намалила обема на депонираните отпадъци на градските депа със 145 хил. куб. м.

През миналата година ЕКОПАК България затвърждава водещата си позиция сред фирмите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната с 44,5 % пазарен дял. В рамките на 2012 г. клиентите й (български и международни компании) са декларирали 130 683 тона опаковки. Това е 2,72% повече в сравнение с 2011 г.

ЕКОПАК е предала за рециклиране и оползотворяване 70 450 тона отпадъци от опаковки, от които 36 295 тона са хартия, 17 905 тона - стъкло, 8813 тона пластмаса, 3819 тона метал и 3618 тона дървесина. Общото рециклирано количество представлява 53,91% от декларираните количества опаковки, при нормативно определени 52%.

През миналата година ЕКОПАК инвестира в системи за разделно събиране, в приложение на нови технически решения и европейски практики. Тя продължава въвеждането на GPS система, която включва маркиране на контейнерите и транспортната техника. Така се оказва засилен контрол в реално време върху начина на събиране на трицветните контейнери и се избягва опасността от събиране на няколко контейнера от един камион. Такава система е въведена преди две години в София, в районите, с които ЕКОПАК има сключени договори. През 2012 г. GPS системи са въведени в Бургас и Велико Търново, а през тази година е въведена в Плевен. Предстоят Русе и Силистра.

Друга стъпка в бизнес плана на компанията е откриването на нова инсталация за механично сортиране на отпадъци от опаковки в Русе, на стойност 450 хил. лева. От миналата година ЕКОПАК обслужва разделно събраните отпадъци от опаковки от общините Русе, Тутракан, Цар Калоян и Две Могили, като капацитетът й е от 15 000 до 20 000 тона годишно, в зависимост от вида материал, който се сортира.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ